Evangelistička crkva u Staroj Pazovi/Evangelical church in Stara Pazova

Portal Glas Nacije will deal with highlighting tourist potentials of Stara Pazova with series of texts named „My 12 steps in Stara Pazova“. If you are fan of history and culture, Stara Pazova is town with dozens of religious monuments, Slovak evangelical church was built in 1788. in Stara Pazova and it represents the oldest evangelical church in Balkan. Three domes were purchased to decorate the interior walls of the church in 1887. The first bishop of this church was Adam Veres. Since 1991. this church has status of a cultural asset of great importance.

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova pod nazivom „Mojih 12 koraka u Staroj Pazovi” baviće se turističkim potencijalima koje opština Stara Pazova poseduje. Ako volite istoriju i kulturu, Stara Pazova je mesto gde ima desetine verskih objekata, sa bogatom istorijom. Slovačka evangelistička crkva sagrađena je 1788. godine u Staroj Pazovi, koja predstavlja najstariju crkvu ove veroispovesti na Balkanu. Za dekoraciju unutrašnjih zidova crkve, 1887. godine kupljene su tri ikone. Prvi biskup evangelističke crkve u Staroj Pazovi bio je Adam Vereš. Od 1991. godine crkva ima status kulturnog dobra od velikog značaja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two + 10 =