Da li su sankcije propale ili je to zabluda? “Razbijeno devet mitova o Putinovoj ‘pobedi'”

Dok većina smatra da sankcije Rusiji nemaju učinka, magazin Foreign Policy (FP) tvrdi suprotno.

U opširnoj analizi aktuelnog stanja ruske ekonomije, koja je pod oštrim sankcijama Zapada, magazin izdvaja devet razloga zašto su oni koji smatraju da sankcije nisu dale rezultata, zapravo u zabludi.

“Daleko od toga da su neučinkovite ili razočaravajuće, kao što su mnogi tvrdili, međunarodne sankcije i dobrovoljno poslovno povlačenje izvršili su razoran učinak na rusku ekonomiju”, navodi Foreign Policy.

Navodi da je jedan od ključnih razloga zašto o delotvornosti sankcija uopšte postoji dvoumljenje taj što iz Rusije ne dolazi dovoljno relevantnih ekonomskih pokazatelja. Umesto toga, prenose se preterano optimistične ruske ekonomske analize, prognoze i projekcije.

“Ali riječ je o analizama koje crpe većinu, ako ne i sve, svoje temeljne dokaze iz periodičnih ekonomskih objava same ruske vlade. One su se dosad smatrale verodostojnima, ali sad postoje određeni problemi”, pojašnjava magazin.

Magazin navodi da ekonomska izdanja Kremlja postaju sve probirljivija – delimična i nepotpuna, selektivno izbacujući nepovoljna merila. Ruska vlada progresivno je uskratila sve veći broj ključnih statističkih podataka koji su se pre rata ažurirali na mesečnom nivou, uključujući sve podatke o spoljnoj trgovini. Među njima su i statistike koje se odnose na izvoz i uvoz, posebno s Evropom. Dalje, tu su podaci o mesečnoj proizvodnji nafte i gasa, izvozne količine robe, prilivi i odlivi kapitala, obavezni finansijski izveštaji velikih kompanija, podaci o monetarnoj bazi centralne banke, podaci o direktnim stranim ulaganjima, potom podaci o kreditiranju i izdavanju kredita i drugi podaci u vezi sa dostupnošću kredita, prenosi Jutarnji list.

“Čak je i Rosavijacija, savezna agencija za vazdušni saobraćaj, iznenada prestala da objavljuje ​​podatke o broju putnika kod avio-prevoznika i na aerodromima”, navodi Foreign Policy.

Dodaje da su usled toga na površinu isplivale samo preterano ružičaste ekonomske prognoze. Napominje i da su čak i oni povoljni statistički podaci koji su objavljeni – dvosmisleni. Razlog je politički pritisak koji je Kremlj izvršio kako bi korumpirao statistički integritet.

Foreign Policy je stoga okupio tim stručnjaka koji su koristeći privatne izvore podataka na ruskom jeziku i direktne izvore podataka, uključujući podatke o potrošačima, objave ruskih međunarodnih trgovinskih partnera i druge izvore analizirali šta se dogodilo sa ruskom ekonomijom pet meseci od napada na Ukrajinu. U timu su radili: Franek Sokolovski, Mišal Virebkovski, Mateuš Kasprovic, Mišal Boron, Jaš Bansali i Rajan Vakil.

Njihova analiza ukazuje na devet mitova o trenutnom stanju u ruskoj ekonomiji.

b92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ten − one =