„Dan u Kikindi”: Zgrada Dištrikta

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova „Dan u Kikindi” vodi Vas na najlepša mesta koja možete da posetite u ovom gradu.

Zgrada Magistrata Velikokikindskog dištrikta (Kurija) danas pripada Narodnom muzeju Kikinda. Nekadašnja jedinica Habzburškog carstva  (1774 – 1876) imala je sedište u tadašnjoj Velikoj Kikindi i činili su je pretežno Srbi. Dištrikt se prostirao na gotovo 1100 km2 sa oko 60.000 stanovnika.

Osnovala ga je carica Marija Terezija 12. novembra 1774. godine, i zahvaljujući povelji koju je izdala osigurana je samouprava u Velikoj Kikindi. Time su stanovnici uživali razne povlastice kao što su sudska i upravna autonomna prava, bili su oslobođeni obaveza (feudalnih) i mogli su da obrađuju svoju zemlju.

Neki od vodećih ljudi u borbi za dištrikt su bili episkop Putnik i Đorđe Tiganiti-Tiganić i veliki uspeh postigli su dobijanjem privilegije od Marije Terezije kojom su bili oslobođeni tj odvojeni odžupanijske upravne vlasti.

Godine 1876. ukinut je Velikokikindski dištrikt i pripojen Torontalojskoj županiji čije je sedište u današnjem Zrenjaninu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

twelve + 3 =