“Duhovne znamenitosti Novog Sada”: Crkva Pokrova Bogorodice

U serijalu tekstova koji slede otkrićemo lokacije koje će Vam Novi Sad pokazati u najboljem svetlu, mesta koja ćete sigurno želeti da posetite opet i u koja ćete se zaljubiti! Ovaj grad pruža svakome od nas sve što poželi!

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Petrovaradinu je prvobitno bio rimokatolički, od 1938. godine kada ga je starotrgovisnki prostor narod dobio na korišćenje u ovu svrhu. Ubrzo su adaptirali objekat i nastao je hram.

Okupacijom države u Drugom svetskom ratu čitava oblast je pala pod vlast Ustaških jedinica i oni su progonom starokatolika i otimanjem prostorija nelegalnim raskidom ugovora, omogućili Nemcima tj evangelistima da isti preuzmu.

Nakon završetka rata prostor je vraćen na korišćenje starokatolicima ali je narednih godina usled raznih podela među narodom objekat pao u zaborav i propadao. Vremenom je SPC u dogovoru sa Starokatoličkom crkvom u Austriji sporazumno rešeno da se zajedno koriste prostorije i ponovo je adaptiran objekat.

Kako je vreme dolazilo opet je bilo sporova koji nisu bili ni legitimni, te je 2015. godine došlo do novih radova na sanaciji objekta nakon čega je hram osveštan od strane sremskog episkopa Vasilija. U ovoj crkvi se nalazi ikona Majke Božije Mlekopitateljnice i deo moštiju svetih mučenika Hozevitskih.

In the following series of articles, we will discover locations that Novi Sad will show you in the best light, places that you will definitely want to visit again and that you will fall in love with! This city gives each of us everything we want!

The Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary in Petrovaradin was originally Roman Catholic, since 1938, when the old shopping area was given to the people for use for this purpose. They soon adapted the building and the temple was created.

With the occupation of the country in the Second World War, the entire area fell under the rule of the Ustaše units, and by persecuting the Old Catholics and stealing the premises by illegally terminating the contract, they enabled the Germans, i.e. the evangelicals, to take it over.

After the end of the war, the space was returned to the use of the Old Catholics, but in the following years, due to various divisions among the people, the building fell into oblivion and fell into disrepair. Over time, the SPC, in agreement with the Old Catholic Church in Austria, agreed to use the premises together, and the building was renovated again.

As time went on, there were again disputes that were not even legitimate, and in 2015, new works were carried out on the restoration of the building, after which the temple was consecrated by the bishop of Srem, Vasilij. In this church, there is an icon of the Mother of God, the Nurse, and part of the relics of the holy martyrs of the Hozevits.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 + four =