Fond PIO traži tehničku podršku za ažuriranje i nadogradnju platforme za automatizaciju poslovanja

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je raspisao javni poziv za pružanje tehničke podrške za platformu za automatizaciju poslovnih procesa.
Naime, kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje vrši konstantno unapređenje sopstvenog poslovanja sa idejom digitalizacije svih poslovnih procesa kojima se postiže optimizacija operativnih i organizacionih troškova, značajne finansijske uštede kao i povećanje efikasnosti u radu zaposlenih, a kroz implementaciju savremenih softverskih sistema, uključujući i rešenja koja se odnose na automatizaciju poslovnih procesa (RPA – Robotic Process Automation).
U tu svrhu su tokom 2021. godine realizovali nabavku platforme za automatizaciju poslovnih procesa u okviru koje je implementirana softverska platforma za automatizaciju poslovnih procesa proizvođača Robotiq.ai.

Nabavljena softverska platforma obuhvatila je trajne softverske licence, neograničenog trajanja sa uključenom jednogodišnjom podrškom na najnovije update-ove, revizije i patch-eve.

– Uzimajući u obzir da je konstantna optimizacija poslovanja jedan od ključnih elemenata daljeg razvoja kompletnog informacionog i poslovnog sistema, predmetnom nabavkom treba obuhvatiti produženje tehničke podrške za već nabavljene i implementirane licence RPA platforme proizvođača Robotiq.ai, kao i dalje licencno proširenje kroz nabavku dodatne softverske licence, koje obuhvata automatizaciju dodatna četiri poslovna procesa u okviru poslovno-informacionog sistema – pojšanjeno je u specifikaciji.
Navedena podrška se utvrđuje u roku do decembra 2023. godine, a rok za aktivaciju dodatne tehničke podrške za postojeće automatizovane poslovne procese je maksimalno 60 dana od dana zaključenja ugovora.
Procenjena vrednost tehničke podrške automatizacije poslovnih procesa iznosi 23.500.000 RSD bez PDV-a, a ponude mogu da se šalju do 8. jula.
Detalji poziva su dostupni OVDE.
ekapija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − 1 =