IVANA SOKOVIĆ, PREDSEDNICA UO UDRUŽENJA OSIGURAVAČA SRBIJE I IO „DUNAV OSIGURANJA“, OTVORILA VI KONFERENCIJU SRPSKI DANI OSIGURANJA

„Dunav“ pouzdan oslonac osiguranika
Na Zlatiboru, 16. novembra otvoreni su Šesti srpski dani osiguranja. Ovogodišnju konferenciju osiguravača koja se održava pod sloganom „Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme“ otvorila je Ivana Soković, predsednica Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije i predsednica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, ukazujući da tim rečima čuvenog srpskog književnika Miroslava Mike Antića osiguravači šalju poruku da svako treba aktivno da se uključi u kreiranje ambijenta koji ga okružuje, da ne smemo biti pasivni posmatrači procesa koji se odvijaju i menjaju s vremenom, već se moramo angažovati, prilagođavati i usavršavati.

FOTO: Dunav osiguranje

Ocenjujući ambijent u kome posluje celokupna privreda pa samim tim i osiguravači kao izuzetno složen na globalnom nivou, Ivana Soković je istakla da je domaći sektor osiguranja, uprkos takvim prilikama, sačuvao stabilnost i ostvario nominalni rast.
‒ U 2021. godini srpsko tržište osiguranja uspelo je da pređe milijardu evra ukupno fakturisane premije. Prema preliminarnim podacima Privredne komore Srbije (PKS), za prvih devet meseci ove godine ostvaren je rast premije od 12,2%: u neživotnim osiguranjima 14%, a u životnim više od 4%. Učešće premije osiguranja u bruto domaćem proizvodu (BDP) iznosi 2% i, prema ovom pokazatelju, zauzimamo 63. mesto u svetu. Premija po glavi stanovnika iznosi 175 američkih dolara, što nas svrstava na 62. mesto svetske rang-liste. Iako su navedeni pokazatelji ohrabrujući, moramo uložiti još mnogo napora kako bismo se približili najrazvijenijim tržištima osiguranja – konstatovala je Ivana Soković.
Ona je ukazala i na tendenciju rasta šteta, što je direktna posledica efekata globalne inflacije koja se prelila na tržište osiguranja.

FOTO: Dunav osiguranje

‒ Porast šteta evidentan je u zdravstvenim osiguranjima, osiguranju motornih vozila, osiguranju od auto-odgovornosti, imovinskim osiguranjima. Društva za osiguranje prinuđena su da naviše koriguju tarife premija niza usluga osiguranja, kako bi stabilizovala rezultate poslovanja i očuvala fondove koji su garancija visokog stepena sigurnosti svih korisnika naših usluga. Inflacija nije izazov s kojim se susreću samo osiguravači u Srbiji, već je zajednička karakteristika i ostalih tržišta osiguranja ‒ podvukla je Soković i skrenula pažnju na nužnost saradnje države, regulatora i društava za osiguranje u cilju daljeg rasta i razvoja sektora osiguranja. Udruženje osiguravača Srbije sa svojim članovima bilo je i ostaće pouzdan
partner države, a u fokusu svih nas je zajednički cilj ‒ dobrobit i sigurnost pojedinca, zaključila je Ivana Soković.

Foto:Dunav Osiguranje

Predstavljajući rezultate poslovanja „Dunav osiguranja“ u prvih devet meseci ove godine, Ivana Soković je istakla da je ta kompanija zadržala lidersku poziciju na tržištu sa učešćem od 26,3% u ukupnoj bruto premiji.
‒ U prvih devet meseci ostvarila je bruto premiju od 26 milijardi dinara, što predstavlja rast od oko 11% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći rast bruto premije neživotnih osiguranja ostvaren je kod ostalih osiguranja imovine, u koje spada osiguranje useva i plodova, u osiguranju motornih vozila, u okviru koga je najviše povećano auto-kasko osiguranje, i u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, gde je najveći porast ostvaren kod kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. ‒ Ipak, u osiguranjima koja su donela najveći porast premije i štete su dostigle najveći rast. Likvidirane štete u prvih devet meseci
ove godine premašile su 12 milijardi dinara, što je za 29% više nego u istom periodu 2021.
godine. U neživotnim osiguranjima štete su veće za 32%, a u životnim osiguranjima 18%. Uprkos tome, Kompanija „Dunav osiguranje“ pokazala je zavidnu efikasnost u rešavanju odštetnih zahteva i likvidaciji šteta ‒ naglasila je Ivana Soković i dodala da je to jedini pravi način da se opravda poverenje osiguranika čiji je „Dunav“ važan oslonac u teškim trenucima.

Dunav Osiguranje / Glas Nacije

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 − eleven =