“Moj dan u Knjaževcu”: Narodna biblioteka

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova “Moj dan u Knjaževcu” će Vas odvesti na ovo mesto da Vam predstavi kulturne i ostale znamenitosti grada.

Narodna biblioteka “Njegoš” Knjaževac je javna ustanova sa misijom da podstakne razvoj pismenosti. Biblioteka se nalazi u zgradi Doma kulture i rasprolaže fondom od oko 70.000 knjiga.

Davne 1860. godine čitalište je imalo oko 60 članova, danas je taj broj i te kako u porastu, te registrovanih članova ima oko 3000. Bublioteka je nakon Drugog svetskog rata doživela procvat. Knjige su smeštene na 1500 polica, oko 10.000 knjiga namenjeno je deci i mladima, a najstarija knjiga u biblioteci je Vukov “Srpski rječnik” iz 1852. godine.

U fondu biblioteke se može pronaći za svakog po nešto od beletristike, zavičajne zbirke, literature za decu i mlade, kao i naučnu i popularnu literaturu.

Misija biblioteke jeste da obezbedi informacije, izvore za učenje i usavršavanje, kao i da čuva i promoviše znanja o zavičaju. Bibliotečki fondovi su raznovrsni i zadovoljavaju potrebe korisnika. U biblioteci postoji i digitalna zbirka od 2009. godine i ima 53.000 zapisa.

Sve prostrorije su opremljene i čitaocima može obezbediti da na miru čitaju pasuse svoje omiljene knjige.

Portal Glas Nacije in the series of texts "My day in Knjaževac" will take you to this place to present you the cultural and other sights of the city.

The National Library "Njegoš" Knjaževac is a public institution with a mission to encourage the development of literacy. The library is located in the building of the House of Culture and has a collection of about 70,000 books.

Back in 1860, the reading room had about 60 members, today that number is growing, and there are about 3,000 registered members. The library flourished after the Second World War. Books are placed on 1500 shelves, about 10,000 books are intended for children and young people, and the oldest book in the library is Vuk's "Serbian Dictionary" from 1852.

In the library fund, you can find something for everyone from fiction, native collection, literature for children and young people, as well as scientific and popular literature.

The mission of the library is to provide information, resources for learning and improvement, as well as to preserve and promote knowledge about the homeland. Library funds are diverse and meet the needs of users. The library also has a digital collection from 2009 and has 53,000 records.

All the premises are equipped and can ensure that readers can read passages of their favorite books in peace.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

20 + seven =