“Moj dan u Knjaževcu”: Stara čaršija (1.deo)

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova “Moj dan u Knjaževcu” će Vas odvesti na ovo mesto da Vam predstavi kulturne i ostale znamenitosti grada.

Na obali Svrljiškog Timoka pruža se i najlepši deo grada – Stara čaršija. Knjaževac je Mala Venecija, leži na tri reke, koje preseca veliki broj mostova, a u centru grada nalazi se staro gradsko trgovačko – zanatlijsko jezgro „Stara čaršija”.

Svi objekti potiču iz turskog perioda i u njima su radile zanatlije i trgovci. Sada je čitav kompleks pod zaštitom i ne sme se menjati. Brojne kuće iz druge polovine 19. i početka 20. veka najstariji su očuvani deo grada i svakako odlično mesto za uživanje.

Objekti u čaršiji su opstali za vreme srpsko-turskih ratova, ali i prkosili su velikom požaru u kojem uništen veliki broj objekata. Objekti imaju gornji i donji niz, a u sklopu donjeg niza su novije zgrade koje su nastale početkom 20. veka.

Zbog sedam mostova na Svrljiškom Timoku, čaršija je poznato i glavno obeležje Knjaževca, kao centar dešavanja. Nastala je u vreme turske vladavine, a rekonstruisana je i njene fasade su sada obojene jarkim bojama.

Portal Glas Nacije in the series of texts "My day in Knjaževac" will take you to this place to present you the cultural and other sights of the city.

On the shore of Svrljiški Timok lies the most beautiful part of the city - the Old Bazaar. Knjaževac is the Little Venice, it lies on three rivers, which are crossed by a large number of bridges, and in the center of the city there is the old trade and crafts center "Stara čaršija".

All buildings originate from the Turkish period and were used by artisans and merchants. Now the entire complex is under protection and must not be changed. Numerous houses from the second half of the 19th and the beginning of the 20th century are the oldest preserved part of the city and certainly a great place to enjoy.

The buildings in the bazaar survived during the Serbian-Turkish wars, but they also defied the great fire in which a large number of buildings were destroyed. The buildings have an upper and a lower row, and the lower row contains newer buildings that were built at the beginning of the 20th century.

Because of the seven bridges on the Svrljiški Timok, the bazaar is known and the main landmark of Knjaževac, as the center of events. It was created during the Turkish rule, and it was reconstructed and its facades are now painted in bright colors.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 − two =