OD 1. JANUARA 2023. NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

RF PIO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane da će, u skladu sa
Zakonom o PIO, od 1. januara 2023. godine važiti novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu
i prevremenu starosnu penziju.
Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca, tako da je uslov za žene
u 2023. godini 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod
muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine kada će uslovi za oba
pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa
navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.
Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima
će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina
staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života. U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za
0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu
penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto. Pomeranje uslova za odlazak u
prevremenu starosnu penziju predviđeno je do 2024. godine, kada će za ostvarivanje ove vrste
prava za oba pola biti potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.
Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev
stranke koji se, uz prateću dokumentaciju, podnosi nadležnoj filijali Fonda prema mestu
prebivališta podnosioca. U slučaju da lice nema mesto prebivališta, odnosno boravišta na
teritoriji Republike Srbije, zahtev se podnosi prema mestu poslednjeg osiguranja.
Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju građani mogu
dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Fonda ili odštampati sa sajta Fonda iz menija
Obrasci. Svaki obrazac zahteva sadrži i spisak dokaza potrebnih za ostvarivanje prava koje uz
zahtev treba dostaviti Fondu. Zahtev sa priloženim dokazima može se podneti elektronski,
preko veb portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda, lično, na šalteru nadležne
organizacione jedinice Fonda ili poštom, kao preporučena pošiljka.

GLAS NACIJE / PIO FOND

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × five =