Pod kojim uslovima penzioneri mogu da rade i na šta treba da obrate pažnju

Penzioneri imaju zakonom zagarantovano pravo da rade, što mnogi, bilo zato što vole da rade ili pak moraju, i čine ali, ipak, vrsta osiguranja i način radnog angažovanja na koji imaju pravo nije isti za sve kategorije penzionera, tj. starosne, porodične i invalidske.

Kako za Tanjug objašnjavaju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), korisnici starosne ili prevremene starosne penzije mogu da rade po svim osnovama osiguranja, dakle ugovoru o radu, ugovoru o delu, da sami pokrenu biznis, s tim što u periodu podnošenja zahteva za penziju moraju biti van osiguranja.

Kada prestanu da rade, mogu tražiti da im se penzija ponovo obračuna, a ovo pravo imaju samo ako su radili, odnosno bili osigurani najmanje godinu dana.

U Fondu PIO naglašavaju da bi starosni penzioneri koji nastave da rade, trebalo da vode računa o tome da bi tako mogli da onemoguće sticanje prava na penziju u inostranstvu, što naravno važi samo za one koji su radili u još nekoj državi osim u Srbiji.

Naime, svaka država ima specifične propise vezane za ovu oblast, pa je neophodno da se oni koji imaju staž u inostranstvu dobro informišu kako je ova materija regulisana u zemlji gde su radili, kako bi izbegli neprijatnu situaciju da im zahtev za inostranu penziju bude odbijen, iako je pravo u Srbiji bez ikakvih problema i prepreka utvrđeno.

Kada je reč o korisnicima invalidske penzije, oni ne mogu da se angažuju po ugovoru o radu, a ukoliko bi to učinili, ranije utvrđeni potpuni gubitak radne sposobnosti mogao bi biti preispitan na kontrolnom pregledu.

Ako bi se na tom pregledu utvrdilo da se zdravstveno stanje poboljšalo i da je invalidski penzioner radno sposoban, izgubio bi pravo na invalidsku penziju.

Kako invalidski penzioneri mogu da rade

Ipak, postoji način na koji invalidski penzioneri mogu da rade, a to je angažovanje po ugovoru o delu i to u kraćim periodima i tada, objašnjavaju iz Fonda PIO, ne bi bili pozivani na kontrolni pegled.

Iz Fonda ukazuju i na specifičnost koja važi za profesionalna vojna lica i policijske službenike kod kojih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo da nisu sposobni za obavljanje profesionalne vojne službe, odnosno policijskih poslova.

Zato oni i kada ostvare pravo na invalidsku penziju mogu da se zaposle ili obavljaju samostalnu delatnost, ali ne u službi koju su ranije obavljali i nemaju pravo da im se odredi nov iznos penzije na osnovu naknadno navršenog staža.

Treća kategorija penzionera, porodični, mogu da rade po osnovu ugovora o delu i obavljanja privremenih i povremenih poslova i to pod uslovom da je mesečna naknada koju dobijaju manja od najniže osnovice osiguranika u osiguranju zaposlenih koja važi u vreme uplate doprinosa.

Porodični penzioner koji se zaposli ili pokrene sopstveni biznis obavezan je da o tome odmah obavesti Fond PIO, kako bi mu isplata penzije bila obustavljena.

Novo obračunavanje penzije

Za penzionere koji uđu u obavezno osiguranje plaćaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da se i za sve nove periode rada po svim osnovama navršava staž osiguranja, koji nije uzet u obzir pri penzionisanju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućeno je da se penzioneru koji je radio ponovo odredi penzija, ali samo ako je radio i ako su doprinosi za njega uplaćivani najmanje godinu dana.

euronews

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 − five =