Prilikom gradnje koridora nađeno ekonomski isplativo ležište zlata

Srbija nalazi dragocene metale duž koridora tokom radova na izgradnji putne infratrukture.

Naime, tokom 2018. godine, istraživanja metaličnih mineralnih sirovina koja su pratila pripremne građevinske radove u području izgradnje Koridora 11, a naročito na izgradnji tunela Munjino brdo i Laz, pokazala su značajna nalazišta zlata i povišene sadržaje srebra na tim lokacijama.

Na lokalitetu „Munjino brdo”, iz jezgra bušotine koja se nalazi u filitima, dobijeni su sadržaji zlata od 5,74 ppm i srebra od 0,7 ppm, pokazuju podaci iz Pravilnika o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu koji je doneo ministar rudarstva i energetike Srbije krajem marta, objavila je Ekapija.

Radi pojašnjenja, oznaka ppm (engl. parts per million), odnosi se na milioniti deo celine. Kada je reč o rudarstvu, ruda zlata se već sa 0,5 ppm može ekonomično iskopati, a rudama zlata niske klase smatraju se one sa manje od 5 ppm zlata.

„Tokom sledeće, 2019. godine, istraživanja su obavljena na delu Koridora 11 (Preljina–Požega), lokalitet Prilipac, a takođe su nastavljena istraživanja piroklastita dacitskog sastava na lokalitetu Ivanovci kod Ljiga i potvrđeni su povišeni sadržaji retkih metala poput berilijuma, niobijuma, volframa, srebra i torijuma“, navedeno je u Pravilniku.

U toku prošle godine, stoji dalje u dokumentu, najveći obim istraživanja bio je usmeren na terene između Preljine i Požege na koridoru 11 na kojima se grade tuneli Laz i Munjino brdo. Tada su na ulazu u tunel Munjino brdo u grafitičnim škriljcima i filitima registrovani povišeni sadržaji hroma i srebra, a na izlazu iz tunela koji se nalazi u pločastim i trošnim škriljacima sa partijama grafitičnih škriljaca, registrovani su povišeni sadržaji hroma, mangana, srebra i kobalta.

Istraživanja duž novih koridora u Srbiji vršena su i ranije, s obzirom na, kako je navedeno, izgradnju putne mreže relativno velikog obima poslednjih godina, a sa ciljem da se, sa minimumom finansijskih ulaganja, prikupe značajni geološki podaci sa lokaliteta koji se “otkriju” prilikom građevinskih radova u okviru izgradnje puteva.

U 2016. godini najveći obim osnovnih geoloških istraživanja obavljen je na koridorima 11 i 10. Na području Takovo–Preljina, duž trase puta, tada su otkrivene su “interesantne mineralizacije antimona, hroma, nikla i žive”.

Geološka istraživanja su na području Takovo–Preljina nastavljena i 2017. godine, kao i na području izgradnje trase koridora 10, od Niša do Pirota, kada su presečene su dve metalogenetske zone: Ridanjsko-krepoljinska i Borska metalogenetska zona, u kojima su konstantovane, kako je navedeno, “vrlo interesantne mineralizacije bakra i zlata”.

Za 2021. godinu, zaključuje se u delu dokumenta koji beavi geološkim istraživanjima metala duž koridora, planiran je nastavak geoloških istraživanja na koridoru 11, odnosno na deonici Preljina–Požega, ali i na putnom pravcu Ruma–Šabac–Loznica i na svim drugim putnim pravcima čije trase prolaze kroz geološki interesantna područja.

Golija i Ozren leže na zlatu?

Zanimljivo je i da država od 2018. godine plemenite metale traži i na Goliji i Ozrenu. Rezultati tih istraživanja pokazali, stoji u istom dokumentu, da se radi o vrlo perspektivnim terenima u smislu iznalaženja najvrednijeg plemenitog metala.

Na Goliji je te godine registrovano značajno povećanje zlata, a pretprošle godine, na širem prostoru Ozrena i Golije od oko 200 kvadratnih kilometara, ponovo su registrovani su visoki sadržaji zlata koji nisu zabeleženi u prethodnim istraživanjima.

Istraživanja na ovim planinama nastavljena su i tokom 2020. godine, a nastavak istraživanja planiran je i za 2021. godinu na ovim rudnim rejonima, kao i dalje prema severozapadu (područje Zlatar – Priboj).

Završetak istraživanja se planira u 2024. godini

B92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 − 1 =