SAOPŠTENJE ZA MEDIJE FONDA PIO: ZDRAVSTVENO OSIGURANjE PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA PENZIJU

Penzioneri su često u situaciji da pitaju kako da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu kada podnesu zahtev za penziju, a pre toga raskinu radni odnos, pa dok ne ostavre pravo i ne pređu na trajno osiguranje preko Fonda PIO.

RF PIO

Lice koje je podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju, a nalazi se van radnog odnosa, tj. osiguranja, ima pravo na zdravstveno osiguranje za sve vreme trajanja postupka utvrđivanja prava, tj. do donošenja rešenja za penziju. Prijavu na zdravstveno osiguranje Fondu za zdravstveno osiguranje podnosi Fond PIO, na osnovu potvrde da je podnet zahtev za penziju.
Stranka dobija u Fondu PIO potvrdu o izvršenoj prijavi na zdravstveno osiguranje i sa njom se obraća nadležnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, na osnovu koje dobija zdravstvenu legitimaciju. Na osnovu date potvrde mogu se osigurati i članovi porodice. Ova prijava na zdravstveno osiguranje važi dva meseca. Ukoliko po isteku dva meseca podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na penziju ne dobije rešenje, može ponovo da se obratiti nadležnoj filijali Fonda radi ponovnog dobijanja potvrde, tj. produžavanja prijave na zdravstveno osiguranje.
Pomenuta potvrda na osnovu koje se vrši prijava na zdravstveno osigurnje preuzima se lično u filijali. Ako podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dođe u Fond PIO trebalo bi da zna da Fond dostavlja potvrdu i na kućnu adresu, ukoliko se obrati pisanim putem nadležnoj filijali Fonda PIO i uz zahtev priloži kopiju lične karte.

 

PIO FOND / Glas Nacije

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen + 13 =