Srpska čitaonica „Laza Kostić“ u Somboru

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova pod nazivom „Istorijsko-kulturni identitet Sombora” baviće se turističkim potencijalima koje grad Sombor poseduje. Ugledni i učeni somborski Srbi osnovali su Srpsku čitaonicu 1845. godine, koja od 1969. godine dobija status zaštićenog spomenika kulture.


Za prvog predsednika Srpske čitaonice postavljen je somborski sveštenik Avram Maksimović. Prema tadašnjem Ustavu, član čitaonice je mogao postati samo onaj građanin koji se držao moralnih načela kao što su poštenje, pravičnost i dobrota. Poznati srpski pesnik Laza Kostić takođe je postao član čitaonice 1897. godine, a već 1901. godine i njen predsednik. Tokom njegovog vođenja povećan je broj listova i knjiga, a nakon njegove smrti u znak žalosti, Srpska čitaonice je sledeće godine bila bez predsednika.


Za vreme Drugog svetskog rata čitaonici je bio zabranjen rad i bila je poprilično oštećena, te je odmah nakon oslobođenja ponovo počela sa radom. Tokom druge polovine 20. veka eksterijer i enterijer su obnovljeni i sređeni. Od 1991. godine nosi naziv Srpska čitaonica „Laza Kostić“. Slikar Sava Stojkov je bio doživotni počasni predsednik Srpske čitaonice „Laza Kostić“.

Glas Nacije

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two − 1 =