Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 466,92 miliona dinara

„Dunav osiguranje“ isplatilo je 2. jula 2020. godine dividendu akcionarima po osnovu
dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Кompanije za 2019. godinu, a
Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 466,92 miliona dinara.

Dunav Osiguranje

Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od
1,03 milijarde dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće
kuće.
Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 17. aprila 2020. godine bili
upisani kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena
preko Centralnog registra u neto iznosu od 27,75 miliona dinara.

 

Glas Nacije/Dunav Osiguranje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

14 − 1 =