STARI DVOR – SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA KOJA JE NEKADA BILA KRALJEVSKI DVOR

Sedište Skupštine grada Beograda danas se nalazi u Starom dvoru, prekoputa Doma Narodne skupštine Republike Srbije. Ova građevina predstavlja prvi dvorski kompleks u Srbiji i svedoči o vremenu u kojem je srbija bila Kraljevina kojem su vladale porodice Obrenović i Karađorđević.

printscreen
printscreen

Stojan Simić, jedan od najuticajnijih ljudi Kneževine Srbije prvi je otkupio imanje na kojem se Stari dvor nalazi. On je isušio močvaru i na tom mestu podigao kuću. Ona je kasnije otkupljena za potrebe smeštanja kneza Aleksandra Karađorđevića i tako je nastao prvi Dvor u Beogradu.

 

Sredinom devetnaestog veka oko Dvora su podignute mnoge građevine koje danas više ne postoje. Nakon Berlinskog kongresa 1878. i dobijanja nezavisnoti krenula je izgradnja dvorskog kompleksa. Od celog plana realizovano je jedino uređenje Starog dvora, dok je Novi dvor izgrađen rek decenijama kasnije i to prema potpuno novom projektu.

 

Stari dvor je pretrpeo velika oštećenja tokom Prvog svetskog rata, a potom i tokom bombardovanja u Drugom svetskom ratu. Ipak, nakon rekosntrukcija, uklanjanja kupola sa kraljevskim krunama, u njoj se nalazila Vlada FNRJ i Savezno izvršno veće. Od 1961. u njemu je smeštena Skuština grada Beograda. Iako se toliko stvari promenilo, iako je dobio popuno drugačiju namenu u modernoj državi, Stari dvor je ostao na istom mestu i kao prvi beogradski Dvor podseća na vreme Kraljevine, pa je zbog toga značajan spomenik kulture.

 

 

THE OLD PALACE – THE ASSEMBLY OF THE CITY OF BELGRADE WHICH USED TO BE A ROYAL PALACE

 

The seat of the Belgrade City Assembly today is located in the Old Palace, right across the street from the house of National Assembly of the Republic of Serbia. This building represents the first royal palace complex in Serbia and testifies to the past in which Serbia was the Kingdom of and the families Obrenovic and Karadjordjevic ruled.

Stojan Simic, one of the most influential people of the Principality of Serbia was the first who  bought the property on which the Old Palace is located. He drained the swamp and raised the house at that place. She was later bought for the needs of Prince Aleksandar Karadjordjevic, and the first royal palace in Belgrade was created.

In the middle of the nineteenth century around the Palace were built many buildings that no longer exist today. After the Berlin Congress in 1878 and Serbian inndependence, the construction of a royal palace complex began. From the whole plan, only the arrangement of the Old Palace was realized, while the New Palace was built for decades following the completely new project.

The Old Palace suffered great damage during the First World War, and then during the bombings in the Second World War. However, after the reconstruction and removal of the dome with royal crowns, it was converted to the hosue of Government of FNRJ and the Federal Executive Council. Since 1961, the seat of the Belgrade City Assembly has been located in it. Although so much has changed and it has completely different role in the modern state, the Old Palace remained in the same place and as the first Belgrade royal palace it reminds us of the time of the Kingdom, and therefore is a significant cultural monument.

 

GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × 3 =