BESPLATAN OPORAVAK PENZIONERA U BANjAMA

Na ovogodišnji oglas za upućivanje korisnika penzija na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda PIO stiglo je gotovo 84.000 prijava. Konačna rang-lista objavljena je 19. aprila na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija (Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”), Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda. Na osnovu izdvojenih sredstava za ove namene i cena u banjskim lečilištima u 2023. godini, pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda PIO ove godine će moći da iskoriti oko 15.000 korisnika penzija.
Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović je nedavno izjavio da je u planu izmena Zakona o PIO tako da se od 1. januara 2024. uvećaju sredstva koja Fond izdvaja za društveni standard penzionera sa 0,10 na 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, a taj uvećeni deo sredstava bi trebalo da bude usmeren za besplatnu rehabitlitaciju korisnika penzija, pošto za taj vid društvenog standarda vlada najveće interesovanje. U skladu s tim, očekuje se da će naredne godine još veći broj korisnika penzija da bude upućen na besplatan oporavak u neku od banja Srbije o trošku Republičkog fonda za PIO.
Nakon objavljivanja konačne rang-liste, Fond PIO šalje pisana obaveštenja korisnicima da su ostvarili pravo na rehabilitaciju u ustanovi, kao i obaveštenja o spisku oblasti iz kojih se pruža rehabilitacija i specifikaciji usluga koje će im obavezno biti pružene prilikom korišćenja rehabilitacije. Fond takođe ustanovama, odnosno RH centrima, šalje spiskove korisnika koji su ostvarili pravo, a zatim iz RH centara pozivaju korisnike i sa njima dogovaraju termin boravka. Očekuje se da će prvi korisnici koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda PIO po ovogodišnjem oglasu, u banje biti upućeni u prvoj polovini maja.
Da podsetimo, Fond snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine, u jednoj od 25 ustanova predviđenih Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda, kao i troškove smeštaja i prevoza pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad. Pored usluge smeštaja i punog pansiona, tokom boravka u banji svakom korisniku je obezbeđen lekarski pregled prilikom prijema sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, kao i sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih se pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste. Dakle, korisnicima je obezbeđen kompletan desetondevni boravak u banji.
Korisnik penzije se na rehabilitaciju upućuje prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove, koja nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji, a na ovogodišnjim listama želja penzionera prednjačile su Vrnjačka Banja, zatim Banja Koviljača, Ribarska banja, Niška banja, Sokobanja, potom „Termal” u Vrdniku, Banja Kanjiža i Banja Junaković u Apatinu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × 1 =