BEZBRIŽNO ZLATNO DOBA SA „DUNAV OSIGURANJEM“

FOTO: Uroš Ivanović

Kompanija „Dunav osiguranje“ učestvovala je u manifestaciji „Zlatno doba“ upriličenoj
povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u našoj zemlji, koju je 10. februara u
Palati „Srbija“ organizovala Vlada Republike Srbije, a predsednik Republike Aleksandar
Vučić svojim prisustvom i obraćanjem ukazao na brigu države za stariju populaciju. Tom
prilikom predsednik Republike posetio je štand Kompanije „Dunav osiguranje“ i zadržao se u
razgovoru sa Bojanom Raičevićem, članom Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, i
Nikoletom Šubert, direktorkom Direkcije za prodaju životnih osiguranja.
‒ Pored različitih individualnih vidova osiguranja namenjenih našim starijim klijentima,
„Dunav osiguranje“ kroz dugogodišnju poslovnu saradnju sa oko 180 udruženja i saveza
penzionera širom Srbije ima zaključene kolektivne polise životnog osiguranja kojima je
osigurano 220.000 penzionera. Klijentima starijeg životnog doba namenjeno je i kolektivno
osiguranje korisnika kredita, osmišljeno u cilju zaštite finansijske usluge koju koriste
penzioneri. Naime, u saradnji s našim najvećim partnerom Bankom „Poštanskom
štedionicom“ (BPŠ), svi penzioneri koji su korisnici kredita u toj banci automatski su
osigurani u „Dunavu“ ‒ rekla je Nikoleta Šubert i dodala da tu uslugu životnog osiguranja, u
poslednjih pet godina saradnje sa BPŠ, koristi više od 450.000 penzionera.

FOTO: Uroš Ivanović

Događaju u Palati „Srbija“ prisustvovalo je oko 300 penzionera, a svoje štandove su, pored
Kompanije „Dunav osiguranje“, imali i Fond PIO, Republički fond za zdravstveno osiguranje,
JP „Pošta Srbije“, Banka „Poštanska štedionica“, „Službeni glasnik“, „Turistička organizacija
Srbije“ i Udruženje banja Srbije. Uz prigodan program u kome su učestvovali hor „Kolibri“
RTS-a i hor penzionera „Sremci“, prisutnim gostima predstavljena je penzionerska kartica
nove generacije i „Vodič za penzionere“.
„Dunav osiguranje“ se brižljivo stara o svim kategorijama stanovnika, te je tako partner i
podrška udruženjima i savezima penzionera u sprovođenju njihovih aktivnosti, projekata i
manifestacija. Vodeći se principima društveno odgovornog poslovanja, „Dunav“ je pouzdan
oslonac Vladi Republike Srbije u njenoj socijalno odgovornoj politici.

FOTO: Uroš Ivanović

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

19 − 4 =