Dečak-ubica neće ni na lečenje?

Advokat Viktor Gostijac smatra da krivično delo ugrožavanje sigurnosti, koje se stavlja na teret ocu uhapšenog K.K, je delo koje on praktično nije izvršio.
Gostijac je objasnio da je čuo iz medija da je advokatica uhapšenog dečaka saopštila da se to krivično delo stavlja na teret ocu. “To je jedan alibi potez tužilaštva, pošto, praktično, to delo koje mu se stavlja na teret on nije izvršio. Krivično delo ugrožavanje sigurnosti je nešto drugo”, rekao je advokat za Tanjug.

Kako je objasnio, njega vrši onaj ko poplavom, požarom ili nekom drugom opšte opasnom radnjom dovede u opasnost živote drugih lica, ali to nije ono što je roditelj dečaka učinio. On misli da je “to je potez koji je potreban u atmosferi u kojoj javnost očekuje da dođe do reakcije”.

Gostijac smatra da javnost ne može da prihvati činjenicu da jedna ovakva katastrofa može da se dogodi, a da niko ne bude odgovoran i da niko ne bude u zatvoru.
Advokat je rekao da su naši zakoni, koji se tiču prava osoba koje imaju dozvole za oružje, dobro regulisani. 

“Uzrok ove tragedije nisu zakoni o držanju i nošenju oružja. Ovo je jedan fenomen koji se dogodio i koji je kod svih nas upalio alarme da celo društvo sistemski na ovo reaguje”, kazao je Gostijac. 

On je rekao da postoji mogućnost da maloletnik neće odgovarati. “Juče sam na konferenciji za štampu čuo da to provejava iz njegove izjave. To govori da je taj dečak dosta pametan. Kako god posmatramo stvari, mi razgovaramo o detetu koje se sa krivično pravnog aspekta nalazi van njegovog domašaja”, naveo je Gostijac. 

On je objasnio da se lečenje u prihijatrijskoj ustanovi izriče učiniocu krivičnog dela, te da do toga dolazi kada se smatra da je učinilac krivičnog dela opasan po okolinu, da je psihijatrijski bolesnik, ali smatra da se to ne može primeniti na ovaj slučaj.

b92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen − 6 =