Drugo lekarsko mišljenje – dodatna sigurnost u lečenju

Mother and daughter having a moment together on the floor in front of sofa.

Beograd, 17. septembar 2022. – Svetski dan sigurnosti pacijenata obeležava se danas širom
sveta kroz brojne aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti o sigurnosti pacijenata i pravu
na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Već četvrtu godinu zaredom 17. septembar je dan kada će
brojne zgrade i kulturne znamenitosti biti obasjane narandžastom bojom, skrećući pažnju na
važnost brige za zdravlje pacijenata.
U sklopu ovogodišnje kampanje, koja u fokusu ima bezbednost lekova i racionalno korišćenje
medikamenata, „Dunav osiguranje”, kao društveno odgovorna kompanija, priključuje se brizi za
zdravlje svojih sugrađana, podsećajući ih na važnost preventivnih pregleda, ali i pružajući
neophodnu podršku pri lečenju, čak i od najtežih bolesti.
Pored finansijske sigurnosti i dostupnosti brzog i kvalitetnog lečenja koju omogućava
posedovanje polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav”, poseban vid
osiguranja koje sve više odgovornih poslodavaca ugovara za svoje zaposlene uključuje i
osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, kao i osiguranje za slučaj
obolevanja od raka – Cancer protection.
Posedovanje polise osiguranja za slučajeve obolevanja od raka pruža neophodnu finansijsku
podršku, koja je veoma značajna u borbi sa kancerom. Pored toga, ova polisa uključuje i dodatni
vid sigurnosti u lečenju, koji se odnosi na mogućnost pribavljanja drugog lekarskog mišljenja,
što osiguranici mogu koristiti više puta tokom perioda osiguranja.
Česta nedoumica je šta tačno podrazumeva drugo lekarsko mišljenje. U pitanju je detaljna
nezavisna revizija uspostavljene dijagnoze i preporučenog načina lečenja osiguranika od
strane multidisciplinarnog tima lekara odgovarajućih specijalnosti, angažovanog od strane
vodećih svetskih medicinskih centara specijalizovanih za dijagnostiku i lečenje kancera.
Upravo je ova usluga mnogo puta do sada uticala na tok lečenja, budući da mogućnost pribavljanja
drugog lekarskog mišljenja u nekoj od renomiranih lekarskih ustanova može doprineti
spokojnijem donošenju odluke osiguranika o procesu lečenja, uz dodatno specijalističko
angažovanje i podršku u daljem procesu izlečenja. Pozitivna iskustva pacijenata koji su na taj
način obezbedili visok nivo zdravstvene zaštite, potvrda je pouzdanosti i sigurnosti, koju
Kompanija „Dunav” nastoji da obezbedi svojim klijentima i u najizazovnijim vremenima.
Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati Kontakt centar Kompanije „Dunav
osiguranje“ na telefon 0800 386 286 ili posetiti sajt www.dunav.com.

GLAS NACIJE / DUNAV OSIGURANJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × five =