“Duhovni identitet Sombora”: Rimokatolička crkva

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova “Duhovni identitet Sombora” vodi Vas na putovanje inspirisano bogatom istorijom i kulturnim dobrima.

Crkva je podignuta u Somboru u periodu od  1752. do 1772. godine.  Posvećena je Svetom Trojstvu rađena u baroknom stilu, kao jednobrodna građevina sa bačvastim svodom.

Do 1871. godine služila je kao franjevački samostan, ali odlukom cara Josifa II prelazi u nadležnost rimokatoličke župe u Somboru.

Na zapadnoj strani crkve nalaze se dva stuba sa sklupturama anđela od kamena. Sa južne fasade izdiže se visoki zvonik. Na fasadi se nalaze prozorski okviri raznih dimenzija i krovni venac. U kripti su sahranjivani ugledni građani grada Sombora do 1776. godine.

Piktor Antonijus bavio se bojanjem i pozlatom hora, kao i oratorujumom, odnosno mestom za molitvu. U crkvi su i orgulje, najveći i najsloženiji muzički instrument, koje proizvode širok spektar zvukovnih boja, kao deo crkvene liturgije.

Carica Marija Terezija je uzdigla Sombor kao slobodan i kraljevski grad i 1749. godine svečano je predata Povelja u prostorijama župnog ureda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 + 6 =