Ekipe „Čistoće” i sutra suzbijaju odrasle forme komaraca

Beograd, 4. jul 2024. godine – Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine
JKP „Gradska čistoća“ Beograd će i tokom sutrašnjeg dana sprovoditi akciju suzbijanja
odraslih jedinki komaraca na teritoriji grada Beograda uređajima sa zemlje, ukoliko
vremenski uslovi to budu dozvolili.
Ekipe „Čistoće“ suzbijaće komarce u petak, 5. jula i to u ranim jutarnjim časovima od
3.30 časova.
Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ritopek – Grocka, obala Dunava od
Crvenke do Pančevačkog mosta, nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev
Dunavac, Crvenka, Kovilovo, Jabučki Rit, Glogonjski Rit, groblje Mali Zbeg, Dunavac,
Opovački Dunavac, Vrbovski, Besni Fok, Široka Greda, jezero Veliko blato, Ovčanski
Sebeš, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju, naselja Mali Raj, Azilantski centar,
Braća Marić, Grga Andrijanović, Sava Kovačević, Partizanski blok, Padinska skela,
Mali Zbeg, Popova bara, Zage Malivuk, Ovčanski Sebeš, Put za Ovču, Ovča, Kotež,
Borča, Borča pretok, Batajnica, Šangaj i Batajnica.
Preparati koje ekipe JKP „Gradska čistoća“ Beograd koriste za tretman suzbijanja
komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u
Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah.
Apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim
prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su
podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane
preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“
omoguće nesmetan rad, jer će ove godine to biti izuzetno važno, imajući u vidu
veoma nepovoljne vremenske uslove.
Takođe, apelujemo i na pčelare, da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele
tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca.
Ekipe JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u
narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.
Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome
mogu da obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11- 0 -11 radnim
danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × 1 =