Evo koje sve troškove snosi Fond za rehabilitaciju korisnika u banjama

Da podsetimo, Fond snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine, u jednoj od 25 ustanova predviđenih Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, zatim putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda, kao i troškove smeštaja i prevoza pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Pored usluge smeštaja i punog pansiona, tokom boravka u banji svakom korisniku je obezbeđen lekarski pregled prilikom prijema sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, kao i sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih se pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste.

Dakle, korisnicima je obezbeđen kompletan desetondevni boravak u banji.

Kako je konačna rang-lista objavljena, Fond je počeo da šalje pisana obaveštenja korisnicima da su ostvarili pravo na rehabilitaciju u ustanovi, kao i obaveštenja o spisku oblasti iz kojih se pruža rehabilitacija i specifikaciji usluga koje će im obavezno biti pružene prilikom korišćenja rehabilitacije. Istovremeno, ustanovama, odnosno RH centrima Fond je uputio spiskove korisnika koji su ostvarili pravo, a u narednom periodu iz RH centara će pozivati korisnike kako bi sa njima dogovorili termin boravka.

Očekuje se da će prvi korisnici koji su ostvarili pravo na besplatan oporavak po ovogodišnjem oglasu RF PIO u banje biti upućeni početkom maja.

penzionisani.rs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

10 − six =