Fond PIO i prethodnu godinu završio sa suficitom

RF PIO

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usvajio je Završni račun
Fonda za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine. Ukupni prihodi i primanja Fonda od
prodaje nefinansijske imovine u 2023. godini ostvareni u iznosu od 934,26 milijardi dinara, a
ukupni rashodi i izdaci Fonda za nefinansijsku imovinu u navedenom periodu iznose 932,18
milijardi dinara. Ukupan budžetski rezultat komentariše Relja Ognjenović, direktor
Republičkog fonda PIO:

 • U 2023. godini nastavili smo trend suficita, koji ostvarujemo od 2021, a rekordni suficit
  je bio 2022. godine. Veoma je važno da su u 2023. godini sve planirane aktivnosti Fonda
  ostvarene uz rashode u okvirima plana. Isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
  vršena je redovno, a penzije i naknade korisnika od isplate za januar i za oktobar 2023.
  godine ukupno su uvećane su za 18,3 odsto. U novembru 2023. svim korisnicima smo isplatili
  novčanu pomoć u visini od 20.000 dinara. Uz bolju naplatu doprinosa sve obaveze su uspešno
  realizovane i godinu smo završili sa suficitom. Ovo je još jedan pokazatelj kako stabilne
  fiskalne politike, tako i načina na koji se država ophodi prema našim korisnicima, s
  obzirom na to da od prošle godine imamo i usklađivanje penzija prema neto zaradama, što je
  po korisnike najpovoljnija opcija – rezimira direktor Ognjenović.
  Učešće prihoda od doprinosa u strukturi finansiranja Fonda u 2023. iznosilo je 79 odsto, a
  transferi iz republičkog budžeta činili su 19,9 procenata. Prihodi od doprinos za PIO i tokom
  prethodne godine naplaćeni su daleko iznad planiranog – 31,6 milijardi dinara više od
  planiranog, iako je od 1. januara 2023. godine smanjena stopa doprinosa za PIO na teret
  poslodavca sa 25 na 24 odsto.
 • Prvobitnim planom predviđeno je da učešće transfera u finansiranju Fonda bude 20,6
  odsto, a nakon dva rebalansa, zbog vanrednog povećanja penzija i zbog isplate pomoći,
  poslovnu godinu smo završili sa 19,9 odsto učešća transfera u prihodima Fonda. Ako bismo
  idvojili čiste dotacije, kao nedostajuća sredstva za isplatu penzija, transferi iz budžeta u
 1. godini bi iznosili 13,5 procenata. Prethodna godina je dala takve rezultate da smo i u
 2. ponovo mogli da primenimo najpovoljniju formulu po naše korisnike, a to je
  usklađivanje penzija u skladu sa promenom neto zarada i nadamo se da će se taj trend i
  održati. Na osnovu pokazatelja o naplaćenim doprinosima za period januar-april 2024.
  godine, imamo razloga za optimizam, jer su rezultati bolji i od planiranih za 8,8 milijardi
  ili za 3,5 odsto i od uporednog perioda u prethodnoj godini za 32,5 milijardi dinra, odnosno
  za 14,1 odsto – pojasnio je direktor Ognjenović.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

six + fourteen =