JKP „Gradska čistoća“ – osvrt na 2022. godinu

Godina iza nas donela je mnoge promene, ali JKP „Gradska čistoća“ nastavlja da radi svoj posao
i unapređuje usluge koje pruža, jer je primarni zadatak ovog preduzeća kvalitetno obavljen
posao kojim se unapređuje kvalitet života svih građana Beograda.
Iako je prethodna godina donela izvesno rasterećenje kada je reč o epidemiološkoj situaciji,
to nije umanjilo obim posla ovog javno-komunalnog preduzeća.
Radilo se paralelno na više frontova. U 2022. godini laboratorija jkp „Gradska čistoća“
zvanično je dobila Sertifikat o akreditaciji kojim je potvrđena kompetentnost za obavljanje
poslova laboratorijskog istraživanja i molekularno-genetičkih ispitivanja biološkog
materijala poreklom od životinja. Akreditacija laboratorije „Gradske čistoće” potvrđuje
efikasnost, stručnost i kvalitet metoda rada, koje će, kako kažu iz ovog preduzeća, nastojati da
održe i u narednim godinama, ali i opravdaju poverenje koje ova laboratorija uživa kako u
drugim institucijama, tako i među Beograđanima.
Tokom prethodne godine ekipe JKP „Gradska čistoća“ su zamenile oko 5.000 kontejnera na
ulicama Beograda, kako onih od 1.1 kubika, tako i džambo kontejnera. Pored već 27.000 podeljenih
plavih PVC kanti namenjenih odlaganju reciklabila, beogradskim domaćinstvima dostavljeno je
još 23.000 ovih kanti. Na ovaj način JKP „Gradska čistoća“ širi reciklažnu mrežu u Beogradu i
ona sada obuhvata nešto iznad 50.000 individualnih domaćinstava.
Ekspanzija podele plavih kanti počela je 2018. godine i tada je na godišnjem nivou ovo
preduzeće skupljalo oko 790 tona mešanog reciklažnog otpada iz domaćinstava. Ako uzmemo na
primer 2021. godinu kada se ta količina već povećala, videćemo da je iz plavih kanti
prikupljeno 1.609 tona mešanog reciklabila, ali se zato 2022. godine ta količina gotovo
udvostručila, pa završno sa decembrom ovo preduzeće meri nešto više od 3.000 tona mešanog
reciklabila.
Dakle, samo u odnosu na 2021. Godinu „Čistoća“ je uspela da podelom plavih kanti poveća
procenat reciklabilnog otpada prikupljenog iz domaćinstava za 43%, a u odnosu na 2018. godinu
za fenomenalnih 75 %. Radilo se i na razvoju reciklaže ne samo kada su u pitanju individualna
domaćinstva, već je cilj preduzeća bio i da što više sugrađana dobije dovoljan broj sudova u
svom kraju kako bi imali gde da odlažu izdvojen reciklabil.
Tokom 2022. godine ekipe JKP „Gradska čistoća“ ugradile su 525 novih podzemnih kontejnera
namenjenih odlaganju reciklabila, pa ih sada u Beogradu ima ukupno 1.501 komad. Time su
značajno podignute količine prikupljenog reciklabila. Tokom 2021. godine iz podzemnih
kontejnera prikupljeno je 770 tona mešanog reciklabila, a 2022. sa puštanjem u rad ugrađivanih
kontejnera ta količina počinje osetno da se uvećava pa je godina završena sa 30% većom
količinom reciklabila prikupljenih iz podzemnih sudova.
S obzirom na to, kako kažu iz ovog preduzeća, očekuje se da se tokom 2023. vide pravi rezultati,
i to kroz veće količine prikupljenog otpada koji se može reciklirati.
Kada je u pitanju ukupan reciklabil prikupljen što kroz projekat „eko-kese“, reciklažna ostrva
i setove, plave PVC kante, podzemne kontejnere, 2021. godine preduzeće meri 3.596 tona, a 2022.
godine čak 5.548 tona reciklažnog otpada, što znači 30% više, što je odličan rezultat.
JKP „Gradska čistoća“ radilo je i na izmenama tehnologija sakupljanja klasičnog komunalnog
otpada, a ne samo na reciklaži. Pored plavih, ekipe preduzeća delile su i zelene PVC kante
namenjene odlaganju klasičnog otpada koji se generiše u individualnim domaćinstvima, pa je
sada u Beogradu ovom uslugom obuhvaćeno ukupno 74.000 domaćinstava. Nastavljeno je i sa
obnovom voznog parka i tokom 2022. registrovano je čak 51 novo vozilo.
Iz „Čistoće“ poručuju da i u Novu godinu ulaze radno. Za JKP „Gradska čistoća“ nema predaha i
praznika jer predstavljaj jednu od najvažnijih karika komunalnog sistema od koje zavisi
normalno funkcionisanje Beograda i kvalitet života svih Beograđana.

JKP GRADSKA ČISTOĆA / GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + twelve =