Kada je raskid radnog odnosa uslov za penziju

Bez prekida radnog odnosa u penziju mogu preduzetnici, osobe koje obavljaju privremene i povremene poslove samostalno ili preko omladinskih zadruga.

Iako je u većini slučajeva raskid radnog odnosa uslov za penziju, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeni su i izuzeci, odnosno ne mora baš svaki zaposleni da prekida radni staž da bi se penzionisao.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da je ovo jedno od najčešćih pitanja koje im osiguranici postavljaju i dodaju da zakon jasno propisuje da su uslovi za ostvarivanje prava na penziju godine života i staža za starosnu, zdravstveno stanje i godine staža za invalidsku, odnosno godine života i trajanje bračne zajednice za porodičnu penziju. Osim toga, zakon uređuje različite osnove osiguranja, različite delatnosti, različite vrste penzija, pa je i normalno da postoje brojne specifičnosti koje mogu da utiču na obaveze budućih penzionera u pogledu prestanka obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, piše Politika.

Zaposleni koji podnose zahtev za starosnu i prevremenu starosnu penziju, pored ispunjenja uslova, moraju da prekinu radni odnos, odnosno samostalnu delatnost, da bi ostvarili pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju.

Ipak, Zakon o PIO predviđa nekoliko izuzetaka za pojedine kategorije osiguranika kojima je sticanje prava na penziju jednostavnije i mogu da ga ostvare i bez prethodnog prestanka osiguranja. Ovakav kriterijum određen je za preduzetnike, osobe koje obavljaju privremene i povremene poslove samostalno ili preko omladinskih zadruga, lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu ili autorskih i drugih ugovora, ili koja rade za strane poslodavce koji nemaju predstavništvo u Srbiji kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu.

Kolika će vam biti penzija? Za 40 godina rada i minimalac, mesečno oko 21.000 dinara

U PIO ističu da pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju bez prestanka osiguranja mogu da ostvare i izabrana, imenovana ili postavljena lica, kao i hranitelji. Može se primetiti da je zakonodavac, pri donošenju ovakve odredbe, imao u vidu specifičnosti pojedinih zanimanja i činjenicu da bi obaveza da se obavljanje delatnosti u potpunosti prekine dovela u pitanje sam posao, a u nekim slučajevima i korisnike (posebno u slučaju hranitelja).

Osiguranici koji su zaposleni u sopstvenom preduzeću mogu pravo na penziju da ostvare tako što će prekinuti radni odnos, uz zadržavanje osnivačkog uloga i prava po tom osnovu u preduzeću, kažu u PIO fondu.

Za invalidsku penziju osnovni uslov za sticanje prava je utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti, što podrazumeva da je za osiguranike koji ostvaruju pravo na ovu vrstu penzije prestanak osiguranja obavezan. Dakle, nijedan od izuzetaka navedenih za slučaj sticanja prava na starosnu penziju ne važi kod invalidske penzije. Izuzetak su jedino osnivači preduzeća koji u njima ne rade, koji mogu da zadrže osnivački ulog u preduzeću jer je izmenama Zakona o PIO 2018. godine ova kategorija lica prestala da bude obavezno osigurana.

Kako se određuje visina penzije?

Pravo na porodičnu penziju je najspecifičnije jer, za razliku od starosne i invalidske penzije, ostvarivanje prava na ovu prinadležnost nije uopšte uslovljeno prestankom osiguranja, ali je time uslovljeno korišćenje tog prava. To znači, ističu u PIO fondu, da članovi porodice umrlog osiguranika koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje prava mogu da ga ostvare i u periodu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti. Ipak, takvim licima se porodična penzija neće isplaćivati do prestanka osiguranja.

Važno je reći da je za ostvarivanje, tj. korišćenje svih vrsta prava neophodno da osiguraniku prestane osiguranje u inostranstvu, prema propisima države u kojoj je lice radilo i za taj rad ostvarilo zaradu, odnosno naknadu, zaključuju u PIO.

b92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

nineteen − 14 =