Kako se zaštititi od poplava

I ove godine svedoci smo velikih poplava koje su usled obilnih padavina zadesile našu zemlju. Izlivanja
bujičnih i drugih vodotokova izazvala su štete na porodičnim kućama, stambenim zgradama i
objektima infrastrukture. Kiša koja je neprestano padala nekoliko dana izazvala je porast reka i
bujične vode koje su poplavile kuće u Sjenici, Prijepolju, delovima Novog Pazara, Tutinu, Raškoj,
Brusu i Kuršumliji.

Razmere poslednjih poplava u Srbiji nisu onakve kao što su bile 2014. godine, ali štete su svakako
velike. Iako vodostaji pojedinih reka opadaju, neka područja još uvek su ugrožena. Izviđaj šteta
prouzrokovanih ovogodišnjim izlivanjem reka je u toku, a domaćinstvima koja su u poplavama
pretrpela najveće gubitke želimo što brži oporavak. Dom je mesto koje s ljubavlju gradimo i gde se
osećamo najsigurnije. Brižno ga čuvajmo i na vreme zaštitimo od nepredvidivih situacija!
Šta smo naučili iz prethodnih poplava i koliko smo spremno dočekali nove? Podsetimo se još jednom
pravila ponašanja koja nam u ovakvim situacijama mogu biti od velike koristi:

 1. Postavite vreće s peskom
  Pravovremeno postavite vreće s peskom ispred ulaza svoje kuće. Zaštitite se nasipima i
  dodatno ih pojačavajte po potrebi. Vreće s peskom su dobar čuvar kuće, jer ćete na taj način
  sprečiti da voda uđe u vaš dom. Opskrbite se na vreme dovoljnim količinama peska.
 2. Isključite se s priključaka
  Priključke za plin, grejanje, struju i vodu obavezno isključite u vanrednim situacijama poput
  poplava, kako ne bi došlo do većih šteta. Sve električne uređaje prebacite na viši spratni nivo.
 3. Pređite na viši nivo kuće i čekajte evakuaciju
  Ukoliko je rizik od poplava veći, prebacite se na viši nivo kuće i pratite obaveštenja nadležnih
  službi. Ako nadležni organi apeluju na vas da se evakuišete – poslušajte ih. Život nema cenu i
  preči je od sve imovine.
 4. Pratite medije i ne paničite!
  Ne širite paniku. Pratite blagovremeno i tačno izveštavanje medija o stanju poplava i
  ponašajte se u skladu s merama i obaveštenjima kriznog štaba.
 5. Budite u pripravnosti!
  Ukoliko živite na plavnom području koje je i ranije pogađala poplava, budite svesni te
  činjenice, pogotovo ako se vaša kuća nalazi u blizini reke ili vode. Budite uvek u pripravnosti.
  Upoznajte se na vreme sa svim rizicima od poplava, kao i o merama zaštite. Potrebno je
  blagovremeno pripremiti i pakete za higijenu, dodatnu opremu i alat koji mogu zatrebati u
  tim situacijama, kao i dovoljne zalihe hrane i flaširane vode.
 6. Sklonite sve opasne materije!
  Sve opasne i zapaljive materije, motorno ulje, gorivo i druge hemikalije koje imate u stanu
  sklonite na bezbednije mesto, kako se ne bi izlile i u mešanju s vodom dovele do još većeg
  oštećenja i zagađenja.
 7. Koristite pumpe za vodu.
  Ukoliko vam voda uđe u kuću, koristite pumpe za izbacivanje vode. Pokazale su se kao
  odličan čuvar kuće tokom poplava.
 8. Proverite vodu za piće!
  Pratite informacije o vodosnabdevanju i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Ne koristite
  poplavnu vodu za piće, jer može biti zagađena kanalizacijom, uljem ili muljem. Vratite se u
  svoje kuće samo ako nadležne službe procene da je povratak siguran.
 9. Ne uključujte električne aparate!
  Nakon što se poplava povuče, budite pažljivi sa elektroinstalacijom. Ne uključujte električne
  aparate pre provere i dobro prebrišite i dezinfikujte sve površine koje su bile pod vodom.
 10. Obratite se osiguravajućoj kući!
  Obratite se svojoj osiguravajućoj kući kako bi stručni ljudi što pre procenili nastale štete.
  Svi oni koji su osigurali svoju imovinu u Kompaniji „Dunav osiguranje“, a koji su pretrpeli štete u
  nastalim poplavama mogu očekivati brzu procenu od strane stručnih timova Kompanije i efikasnu
  naknadu šteta. Štetu na svojoj imovini možete prijaviti telefonskim putem i u poslovnicama
  Kompanije. Pokretanje odštetnog zahteva možete inicirati brzo i jednostavno i popunjavanjem onlajn
  obaveštenje o nastaloj šteti.
  Možete nas kontaktirati i putem besplatnog poziva Kontakt centra Kompanije na broj telefona 0800
  386 286.

  Sanirajmo nastale štete zajedno i obnovimo svoj dom sa još većom ljubavlju! Prijatelj ostaje prijatelj!

DUNAV OSIGURANJE / GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seven − 2 =