“Moj vikend u Rumi”: Crkva Svetog Nikole

Portal Glas Nacije u serijalu tekstova “Moj vikend u Rumi” vodi Vas na najlepša mesta koja možete posetiti u ovom gradu.

Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Rumi izgrađena je 1758. godine u barokno-klasicističkom stilu i jedna je od najstarijh baroknih crkava u Vojvodini. Predstavlja spomenik kulture i pripada eparhiji sremskoj.

Pretpostavlja se da je Ruma imala crkvu još od najstarijih vremena, jer se među stanovnicima pominju tri sveštenika i to 1566. godine, i da se ona smatra pretečom današnje Nikolajevske crkve, koja je podignuta na mestu stare drvene crkve. U 18. veku crkva je nosila ime Sveti Nikola koje je verovatno nasledila iz starina, pominje se da je bila stara, da je imala drvenu portu i neograđeno groblje.

Današnja crkva građena je jednobrodno i ima blago proširenje na mestu pevnica. Na zapadnom delu je polukružni apsid i dvospratni zvonik. Fasade crkve su obrađene jednostavno, dok je zapadna fasada obrađena dekorativnije od ostalih, sa četiri pilastra profilisanog kapitela i trougaonim timpanonom na zabatu iznad glavnog fasadnog venca. Iz broda crkve direktno izlazi zvonik, čije su fasade podeljene u dve zone.  U zoni drugog sprata nalazi se sa svake strane zvonika po jedan časovnik sa mehanizmom.

Pavle Čortanović i njegov sin Pavle, bili su zaduženi za izradu zidnog slikarstva, dok je Predstavu Bogorodice oslikao Pavle Simić 1850. godine.

Crkva se nalazi pod zaštitom lokalnog Zavoda za zaštitu spomenika iz Sremske Mitrovice od 1967. godine.

Građani Rume s ponosom mogu da kažu da je ona ukras njihovog grada.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 17 =