“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Airport City

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

U ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu nalazi se veliki poslovni kompleks na prostoru nekadašnjeg aerodroma – Airport City.

Dojno polje, kako se nekada zvalo, u Bloku 65 lokacija je sedište velikog broja firmi. U blizini se nalazi i nekada jedna od najvećih industrija o kojoj smo Vam pisali, IMT.

Stari aerodrom otvoren je davne 1927. godine na teritoriji nekadašnjeg sela Bežanija. Aeroput, kompanija koja je nastala kupovinom akcija, i koja je saobraćala sa ove lokacije, otvorena je zahvaljujući dvojici pilota. Na inicijativu Tadije Sondermajera i Leonida Bajdaka sproveden je let Pariz-Bombaj-Beograd koji je trajao 11 dana. Akcije koje su pre tog leta izuzetno slabo prodavane, nakon njega su otkupljene u rekordnom roku obzirom da je ovaj let dočekalo preko 30.000 ljudi. Za nepuna tri meseca kupljena su 4 aviona.

Aerodrom su uništili Nemci tokom okupacije, a otvaranjem novog u Surčinu, ovaj je prestao da postoji.

Danas se na ovom mestu nalazi ogroman poslovni kompleks, a kao podsetnik na nekadašnji aerodrom postavljen je simbol Airport City – Avion J22 orao.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! In Omladinskih brigada Street in New Belgrade, there is a large business complex on the site of the former airport – Airport City. Dojno polje, as it was once called, in Block 65, is the headquarters of a large number of companies. One of the biggest industries we wrote about, IMT, is located nearby. The old airport was opened back in 1927 on the territory of the former village of Bežanija. Aeroput, a company created by the purchase of shares, which operated from this location, was opened thanks to two pilots. On the initiative of Tadia Sondermeier and Leonid Bajdak, a Paris-Bombay-Belgrade flight was carried out that lasted 11 days. Shares that were extremely poorly sold before that flight, were bought after it in record time, considering that over 30,000 people welcomed this flight. In less than three months, 4 planes were purchased. The airport was destroyed by the Germans during the occupation, and with the opening of a new one in Surčin, this one ceased to exist. Today, there is a huge business complex at this place, and as a reminder of the former airport, the symbol of Airport City – the Airplane J22 eagle – has been placed.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − seven =