“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Brankov most

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Brankov most je drugi po važnosti u Beogradu i protoku saobraćaja, i on preko reke Save spaja stari i Novi Beograd.

Na ovom mestu nalazio je Most Kralja Aleksandra koji je izgrađen 1934. godine ali je okupacijom u Drugom svetskom ratu totalno uništen, pa njegova je njegova svrha trajala kratko. Gradila ga je firma iz Nemačke, tačnije iz Oberhauzena. Tadašnji most dobio je naziv u narodu – Zemunski most, jer je preko njega išla tramvajska linija broj 14 koja je spajala grad sa Zemunom.

Na istom mestu, na starim stubovima, 1956. godine u saobraćaj je pušten novi most koji je Brankovom ulicom ponovo spojio stari i novi deo Beograda. Trolejbusima je narod mogao da iz Zemuna dođe do grada, i nazad, sve do 1973. godine. Radovima na mostu i proširenjem traka, trolejbusi su otišli u istoriju, a zamenili su ih gradski autobusi koji saobraćaju i danas.

Zvaničan naziv Brankov most je po Brankovoj ulici (po čuvenom pesniku Branku Radičeviću) koja se nastavlja na njega, dok se u narodu verovalo da je ime dato po piscu Branku Ćopiću koji je sa njega izvršio samoubistvo.

Peticijom biciklista, 2005. godine u rad je pušten i lift za tu namenu, u koji može da stane do 10 bicikala.

Beograđani vole da peške prelaze preko njega jer je pogled ka starom delu grada i Kalemegdanskoj tvrđavi, a pogotovo noću, blago rečeno – nestvaran!

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! Brankov’s bridge is the second most important in Belgrade and the traffic flow, and it connects old and new Belgrade across the Sava river. In this place was the King Alexander Bridge, which was built in 1934, but was totally destroyed during the occupation in the Second World War, so its purpose lasted only a short time. It was built by a company from Germany, more precisely from Oberhausen. The bridge at that time was popularly called the Zemun bridge, because tram line number 14, which connected the city with Zemun, passed over it. In the same place, on the old pillars, in 1956, a new bridge was put into traffic, which connected the old and new parts of Belgrade again through Brankova Street. People could use trolleybuses to get from Zemun to the city, and back, until 1973. With the work on the bridge and the widening of the lanes, the trolleybuses became a thing of the past, and they were replaced by city buses that still operate today. The official name of Brankov Most is after Brankova Street (after the famous poet Branko Radičević), which continues to it, while people believed that the name was given after the writer Branko Ćopić, who committed suicide from it. On the petition of cyclists, in 2005, an elevator was put into operation for that purpose, which can fit up to 10 bicycles. Belgrade people like to cross it on foot because the view towards the old part of the city and the Kalemegdan fortress, especially at night, is unreal, to put it mildly!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen + eight =