“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Centralna zona – Blok 23

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Novobeogradski Blok 23 postao je poznat i u Njujorku! Naime, Muzej moderne umetnosti u Njujorku ovrstio je arhitekturu zgrada iz ovog kraja u stalnu postavku!

Ovaj deo Novog Beograda izgrađen je 1974. godine i smatra se ikonom brutalističke arhitekture. Gradila su ga u to vreme najjača građevinska preduzeća, ,,Ratko Mitrović” i ,,Napred”.

Odlukom Vlade Republike Srbije proglašen je 2021. za kulturno dobro prostorno kulturno-istorijske celine, i ona je po površini najveća zaštićena celina u Srbiji. Nalazi se u blizini Sava centra i železničke stanice Novi Beograd sa druge strane.

Zbog fasadnih rešenja ovih zgrada koje izgledaju kao rešetka u stručnim krugovima nazvan je betonskim barokom.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! Block 23 of Novobeograd became famous in New York! Namely, the Museum of Modern Art in New York has made the architecture of buildings from this region a permanent exhibit! This part of New Belgrade was built in 1974 and is considered an icon of brutalist architecture. It was built by the strongest construction companies at the time, “Ratko Mitrović” and “Napred”. By the decision of the Government of the Republic of Serbia, in 2021 it was declared a cultural property of the spatial cultural-historical entity, and it is the largest protected entity in Serbia in terms of surface area. It is located near the Sava center and the Novi Beograd train station on the other side. Because of the facade solutions of these buildings, which look like a grid, it is called concrete baroque in expert circles.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × one =