“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Crkva Svetog Georgija

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

U Bežaniji, deo opštine Novi Beograd, nalazi se crkva Svetog Georgija za koju se smatra da je podignuta 1827. ili 1878. godine. Smarta se nepokretnim kulturnim dobrom kao spomenik kulture.

Na ovom mestu prvobitna crkva koja je nastala 1733. godine zidana je od lošeg materijala, osveštana je tek 1753. i postojala je do 1823. godine. Prilogom meštana, sazidana je nova crkva koja se na tom mestu nalazi i danas.

Ruski slikar Andrej Bicenko učestvovao je i u obnovi crkve 1938. godine kada je nastao njegovom zaslugom novi ikonostas. Ikonostas prvobitne crkve prenet je u Kupinovo.

Ova crkva okuplja veliki broj vernika jer je izgradnjom Novog Beograda, konkretno Blokova i novogradnje u Staroj Bežaniji naseljen veliki broj pravoslavaca koji pomažu u očuvanju svetinje.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! In Bežanija, part of the municipality of Novi Belgrade, there is the church of St. George, which is believed to have been built in 1827 or 1878. An immovable cultural asset is treated as a cultural monument. In this place, the original church that was built in 1733 was built of poor material, it was consecrated only in 1753 and existed until 1823. With the contribution of the locals, a new church was built, which is still on the site today. The Russian painter Andrej Bicenko also participated in the restoration of the church in 1938, when the new iconostasis was created thanks to him. The iconostasis of the original church was transferred to Kupinovo. This church gathers a large number of believers because with the construction of New Belgrade, specifically Blocks and new buildings in Stara Bežania, a large number of Orthodox people who help preserve the sanctuary have been settled.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 × 2 =