“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Dom kulture Studentski grad

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Ovaj dom kulture nalazi se u Studentskom gradu na Novom Beogradu i osnovan je 1971. godine. Pripada Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na površini od preko 5.000 kvadratnih metara, dom koji je namenjen mladima, sadrži prostore za galeriju, amfiteatar, biblioteku sa čitaonicom i letnju pozornicu.

Konstantno se organizuju radionice za potrebe glume i filmske režije, potom kreativne i foto radionice pa do likovne i horske.

Studenti, kao i ostali građani na ovom mestu mogu da uživaju u svojim hobijima, da se usavršavaju i što je najbitnije – nahrane dušu!

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! This cultural center is located in the Student Town in New Belgrade and was founded in 1971. It belongs to the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. On an area of ​​over 5,000 square meters, the home, which is intended for young people, contains spaces for a gallery, an amphitheater, a library with a reading room and a summer stage. Workshops are constantly organized for the needs of acting and film directing, then creative and photo workshops, and up to art and choir workshops. Students, as well as other citizens, can enjoy their hobbies here, improve their skills and, most importantly, feed their souls!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

sixteen − eleven =