“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Logor Sajmište

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Logor Sajmište ili po starom nazivu Jevrejski logor Zemun, nalazio se na Novom Beogradu u blizini Savskog mosta, na mestu gde je nastalo prvo beogradsko sajmište. Tada je ova teritorija pripadala NDH, koja je na zahtev Nemaca ustupila ovo zemljište na kome je nastao Logor smrti. Do 1944. godine upravu nad logorom imale su SS divizije, a nakon toga preuzele su ga ustaše.

Na samom početku u njemu su zatvarani srpski Jevreji, pretežno nejač. Za samo pet meseci po računici je u logoru stradalo preko 6.000 žena, dece i staraca. Nakon totalnog uništenja i satiranja Jevreja, u logor su počeli da pristižu partizani, četnici i civili. Smatra se da je po veličini bio najveći u jugoistočnoj evropi i da je kroz njega prošlo više od 30.000 ljudi.

Logor je zatvoren u septembru 1944. godine kada je poslednja grupa Jevreja poslata u logore smrti u Poljskoj i Nemačkoj.

Staro Sajmište proglašeno je spomenikom kulture 1987. godine, a 2020. godine usvojen je Zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište” kada je imovina preneta na državu i konačno je u julu 2022. godine pokrenut postupak renoviranja Centralne kule i objekata koji nisu uništeni u bombardovanju.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! The Sajmište camp, or as it was called the Zemun Jewish camp, was located in New Belgrade near the Sava bridge, at the place where the first Belgrade fair was built. At that time, this territory belonged to the NDH, which, at the request of the Germans, ceded this land on which the Death Camp was built. Until 1944, the camp was managed by SS divisions, after which it was taken over by the Ustasha. At the very beginning, Serbian Jews, mostly non-Jews, were imprisoned there. In just five months, according to calculations, over 6,000 women, children and the elderly perished in the camp. After the total destruction and satirization of the Jews, partisans, Chetniks and civilians started arriving in the camp. It is believed that it was the largest in Southeastern Europe and that more than 30,000 people passed through it. The camp was closed in September 1944 when the last group of Jews were sent to death camps in Poland and Germany. The Old Fairground was declared a cultural monument in 1987, and in 2020, the Law on the “Old Fairground” Memorial Center was adopted, when the property was transferred to the state, and finally, in July 2022, the process of renovating the Central Tower and the buildings that were not destroyed in the bombing was initiated .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 − nine =