“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Muzej savremene umetnosti

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Sva umetnost vezana za Jugoslaviju, a potom i Srbiju u periodu od 1900. godine pa do danas nalazi se upravo u Muzeju savremene umetnosti na Novom Beogradu. Zgrada u kojoj se nalazi muzej izgrađena je za 5 godina, od 1960. do 1965. Čovek koji je osnovao i postao prvi upravnik zvao se Miodrag B. Protić, čuveni slikar i teoretičar.

Muzej se nalazi u parku Ušće, prekoputa Kalemegdana, a sama zgrada je simbol posleratnog graditeljstva. Podeljena je u nekoliko faza, bez pregrada što je omogućilo da posetioci imaju širu sliku prostora. Važno je napomenuti da je to prva zgrada koja je namenski izgrađena za ove potrebe u gradu.

Osnivač Miodrag B. Protić radi ovog projekta nekoliko godina proveo je u Parizu, a potom i Njujorku kako bi primenio sve što je bilo potrebno da bi muzej na Novom Beogradu izgledao impozantno.

U muzeju postoji Centar za vizuelnu kulturu i informacije, Dečji klub, kao i Odeljenje za dizajn i multimedije.

Renoviranje muzeja otpočelo je 2007. godine, i bilo je potrebno 10 godina da bi napokon velikom izložbom na Dan oslobođenja Beograda ponovo bio otvoren za posetioce.

Priređene su mnogobrojne izložbe najvećih jugoslovenskih i srpskih umetnika, kao i evropskih i svetskih.

U sklopu muzeja izloženi su radovi Nadežde i Jelisavete Petrović, Živorada Nastasijevića, Veljka Stanojevića, Petra Palavičinija…

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! All art related to Yugoslavia, and then Serbia in the period from 1900 to the present day, can be found in the Museum of Contemporary Art in New Belgrade. The building in which the museum is located was built in 5 years, from 1960 to 1965. The man who founded and became the first manager was called Miodrag B. Protić, a famous painter and theoretician. The museum is located in Ušće Park, across from Kalemegdan, and the building itself is a symbol of post-war architecture. It is divided into several stages, without partitions, which allowed visitors to have a wider picture of the space. It is important to note that it is the first building purpose-built for these needs in the city. The founder, Miodrag B. Protić, spent several years in Paris and then in New York for this project in order to implement everything that was needed to make the museum in New Belgrade look imposing. The museum has a Center for Visual Culture and Information, a Children’s Club, as well as a Design and Multimedia Department. Renovation of the museum began in 2007, and it took 10 years before it was finally reopened to visitors with a large exhibition on Belgrade’s Liberation Day. Numerous exhibitions of the greatest Yugoslav and Serbian artists, as well as European and world artists, were organized. The museum exhibits the works of Nadežda and Jelisaveta Petrović, Živorad Nastasijević, Veljko Stanojević, Petar Palavičini…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

thirteen − 10 =