“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Palata Srbije

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Nekadašnja zgrada Saveznog izvršnog veća, danas Palata Srbije izgrađena je 1959. godine kod Bulevara Nikole Tesle i Bulevara Mihajla Pupina. Svečano otvaranje obeleženo je 1961. godine kada se u Beogradu odvijala konferencija šefova država i vlada Nesvrstanih zemalja. Ideja o izgradnji ovog arhitektonskog čuda nastala je sa idejom o izgradnji nove prestonice tadašnje socijalističke države.

U ovoj građevini svoje kancelarije imali su i predsednici Josip Broz Tito i Svetozar Marković.

Gradnja je započeta 1947. godine, a arhitete iz Zagreba dobile su projekat zbog monumentalnog izgleda koji je u to vreme bio gotovo nedostižan. Zbog političke situacije došlo je do prekida u gradnji ali je ona nastavljena 1956. godine kada je projekat preuzeo arhitekta Mihailo Janković koji je uneo značajne promene.

Zgradu su izgradile omladinske brigade iz cele bivše Jugoslavije u obliku ćiriličnog slova N.

Ona predstavlja simbol Novog Beograda i jedna je od prvih objekata na ovom tlu, sa svojom izuzetno upečatljivom, glamuroznom arhitekturom, bogata likovnim i kulturnim ostvarenjima 2013. godine ozvaničena je kao spomenik kulture.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! The former building of the Federal Executive Council, today the Palace of Serbia, was built in 1959 near Nikola Tesla Boulevard and Mihajlo Pupin Boulevard. The ceremonial opening was marked in 1961, when a conference of heads of state and government of the Non-Aligned Countries took place in Belgrade. The idea of ​​building this architectural wonder arose with the idea of ​​building a new capital of the then socialist state. Presidents Josip Broz Tito and Svetozar Marković also had their offices in this building. Construction began in 1947, and architects from Zagreb were awarded the project due to its monumental appearance, which was almost unattainable at the time. Due to the political situation, there was an interruption in construction, but it continued in 1956, when the project was taken over by architect Mihailo Janković, who introduced significant changes. The building was built by youth brigades from all over the former Yugoslavia in the shape of the Cyrillic letter N. It represents the symbol of New Belgrade and is one of the first buildings on this land, with its extremely impressive, glamorous architecture, rich in artistic and cultural achievements, in 2013 it was officially declared a cultural monument.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen + four =