“Moje putovanje kroz Novi Beograd”: Park Ušće i Park Prijateljstva

U serijalu tekstova “Moje putovanje kroz Novi Beograd” koji slede predstavićemo Vam lokacije na Novom Beogradu koje su od istorijskog značaja, kultna mesta koja čine ovu opštinu najinteresantnijom za turiste koji imaju želju da posete Beograd i Srbiju. Ova opština nudi niz zanimljivosti počevši od istorijskih građevina, noćni provod tokom cele nedelje, obilazak muzeja, verskih objekata, sportskih manifestacija, plovidba rekama i delova koji su poznati samo lokalcima, a koje kada ih jednom posetite – sigurno ćete poželeti i da im se vratite!

Na ušću reka Save i Dunava nalaze se nenaseljeni delovi Novog Beograda, Park Ušće i Park Prijateljstva. Bogati zelenilom predstavljaju oazu mira u izuzeno urbanom gradu, mesto na kome ljudi dobijaju inspiraciju i gde se rekreiraju.

U ovim parkovima, kada vremenski uslovi dozvoljavaju, organizuju se koncerti, trke automobila i razni festivali. Muzej savremene umetnosti, o kome smo već pisali, nalazi se u ovom mirnom delu prestonice. Kada se na mapi pogleda njegova lakacija dolazi se do zaključka da se nalazi u sredini najvažnijih tačaka u gradu. Okružen je Brankovim mostom, Kalemegdanskom tvrđavom, Velikim ratnim ostrvom, Zemunskim kejom, Starim Sajmištem i legendarnim Hotelom ,,Jugoslavija”. Na oko 2.000 metara nalazi se i prvi skejt park u Srbiji.

Podeljen je po zonama kojih ima 7, a to su: Kretanje, priroda, Srbija, muzika, voda, umetnost i nauka.

U Parku Prijateljstva nalazi se spomenik ,,Večna vatra” koji je podignut u čast žrtava tokom NATO agresi i bombardovanja Beograda.

In the series of texts “My journey through New Belgrade” that follows, we will present you locations in New Belgrade that are of historical importance, iconic places that make this municipality the most interesting for tourists who want to visit Belgrade and Serbia. This municipality offers a number of interesting things, starting with historical buildings, nightlife throughout the week, visiting museums, religious buildings, sports events, sailing on rivers and parts that are known only to locals, and which once you visit – you will definitely want to come back. ! At the confluence of the Sava and Danube rivers, there are uninhabited parts of New Belgrade, Ušće Park and Friendship Park. Rich in greenery, they represent an oasis of peace in an extremely urban city, a place where people get inspiration and recreation. In these parks, when weather conditions allow, concerts, car races and various festivals are organized. The Museum of Contemporary Art, which we have already written about, is located in this quiet part of the capital. When you look at its location on the map, you come to the conclusion that it is in the middle of the most important points in the city. It is surrounded by the Branko Bridge, the Kalemegdan Fortress, the Great War Island, the Zemun Quay, the Stari Sajmište and the legendary “Yugoslavia” Hotel. At about 2,000 meters, there is also the first skate park in Serbia. It is divided into 7 zones, namely: Movement, nature, Serbia, music, water, art and science. The “Eternal Fire” monument is located in the Friendship Park, which was erected in honor of the victims during NATO aggression and the bombing of Belgrade.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

six + sixteen =