Ovo su najveće banke u Srbiji

Prema rang-listi objavljenoj u ediciji “Finansije TOP” u izdanju mesečnika Biznis i finansije, AIK banka je bila najprofitabilnija banka u Srbiji u 2020.

Dugogodišnji lider, banka Inteza pala je na drugu poziciju po profitu, ali je zadržala vodeće mesto po aktivi.

Prvo na listi osiguravača po ostvarenoj premiji je, kao i godinu ranije, Dunav osiguranje.

Najveće banke u Srbiji

AIK banka je bila najprofitabilnija banka u Srbiji u 2020. godini, sa ostvarenom dobiti od preko 9,8 milijardi dinara, pokazuje rang-lista objavljena u ovoj godišnjoj ediciji. Banka Inteza je izgubila vodeću poziciju i pala je na drugo mesto sa dobiti koja je iznosila nešto manje od 9,5 milijardi dinara. Do smene na vrhu je pre svega došlo usled činjenice da AIK banka nije imala povećana rezervisanja za rizične plasmane, ocenjuje se u ediciji “Finansije TOP”.

Na trećem mestu je Rajfajzen banka sa profitom od preko 5,5 milijardi dinara, četvrta je Unikredit banka, čija je dobit bila nešto ispod 5,4 milijardi, a među prvih pet je i Komercijalna banka, ali sa dobiti koja je pala ispod tri milijarde dinara.

Izuzev AIK banke, sve ostale vodeće banke su zabeležile pad profitabilnosti. Najveće smanjenje profita u poređenju s 2019. godinom je imala Komercijalna banka, što se može tumačiti i uobičajenim “šminkanjem bilansa” u procesu privatizacije koja se odvijala prošle godine, navodi se u ediciji.

Osiguravači sa najvećom premijom

Kada je reč o poslovanju osiguravajućih društava, prema njihovoj rang-listi, najveću premiju je ostvarilo Dunav osiguranje u iznosu od 29,7 milijardi dinara, što čini oko 26 odsto ukupne premije na tržištu.

Na drugoj poziciji nalazi se Đenerali osiguranje sa premijom od 22,1 milijardu dinara. Viner štadiše osiguranje je sa premijom od 13,2 milijarde dinara dospelo na treće mesto, pomerivši se za poziciju više u odnosu na 2019. godinu. Na četvrtom mestu je DDOR Novi Sad sa premijom od 13,09 milijardi dinara, dok je na petoj poziciji Triglav osiguranje sa premijom od 7,1 milijarde dinara.

Ukupna premija je rasla nešto više od dva odsto u 2020. u odnosu na godinu ranije, odnosno sa 107 povećala se na 110 milijardi dinara. Procentualno gledano, najveći rast od oko 50 odsto ostvarilo je unit-linked, životno osiguranje povezano sa investicionim fondovima, dok je najveći pad zabeležilo osiguranje pomoći na putu, oko 60 odsto.

Izvor: B92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × one =