PENZIONERI NAJVIŠE HOĆE U VRNJAČKU BANJU Stiglo preko 84.000 prijava, konačna rang lista 19. aprila

Ovo pravo će moći da iskoriti oko 15.000 korisnika.

Ove godine podneto je gotovo 84.000 prijava za upućivanje na rehabilitaciju o trošku Fonda PIO, a to pravo će moći da iskoriti oko 15.000 korisnika, kažu iz PIO Fonda.

Ove nedelje, od 3. do 7. parila, teče rok u kojem se mogu uložiti prigovori, a konačna rang lista biće objavljena 19. aprila.

U skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija, rang-lista korisnika koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa. U slučaju ovogodišnjeg oglasa, rang-lista je objavljena 31. marta 2023. godine na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija (Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”), Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Prigovor na rang-listu može se podneti nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste, a komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju takođe objavljuje na oglasnim tablama navedenih organizacija korisnika penzija i organizacionih jedinica Fonda PIO.

Konačna rang-lista biće objavljena 19. aprila, a nakon toga Fond šalje pisana obaveštenja korisnicima da su ostvarili pravo na rehabilitaciju u ustanovi, kao i o spisku oblasti iz kojih se pruža rehabilitacija i specifikaciji usluga koje će im obavezno biti pružene prilikom korišćenja rehabilitacije.

Na ovogodišnjim listama želja penzionera prednjačile su Vrnjačka Banja, zatim Banja Koviljača, Ribarska banja, Niška banja, Sokobanja, potom „Termal” u Vrdniku, banja Kanjiža i banja Junaković u Apatinu.

Da podsetimo, ovogodišnji oglas za podnošenje prijava za upućivanje na rehabilitaciju korisnika penzije trajao je od 10. februara, zaključno sa 2. martom 2023. godine, a pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda imali su korisnici čija penzija ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno 37.809 dinara, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili ovo pravo počevši od upućivanja na rehabilitaciju po oglasu iz 2020. godine

Fond snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine, u jednoj od 25 ustanova predviđenih Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, kao i putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda. Pored toga, Fond PIO takođe finansira i troškove smeštaja i prevoza pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Kada je reč o bodovanju, kako propisuje Pravilnik, na redosled korisnika na rang-listi utiče nekoliko kriterijuma: visina penzije, broj godina staža osiguranja, zatim broj godina korišćenja penzije, a bodove nosi i ostvareno pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad. Pod jednakim uslovima za upućivanje na rehabilitaciju, prednost ima korisnik penzije koji je stariji.

Korisnik penzije se na rehabilitaciju upućuje prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove, koja nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Važno je napomenuti da zdravstveno stanje penzionera ne utiče na poziciju na rang-listi, jer Fond PIO ne upućuje korisnike u banje u cilju lečenja, već pruža mogućnost korisnicima sa niskim primanjima da odu na rehabilitaciju i oporavak.

Tokom boravka u banji, svakom korisniku je obezbeđen lekarski pregled prilikom prijema sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, kao i sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih se pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste.

penzionisani.rs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

20 − seven =