PENZIONERSKE KARTICE FONDA PIO

RF PIO

Proleće je u Fondu PIO dominantno obeleženo prijavama penzionera za Penzionerske kartice i od 15. marta, kada je počelo prijavljivanje, do danas je u bazi evidentirano više od 634.000 zainteresovanih korisnika, odnosno oko 40 odsto ukupnog broja onih koji imaju pravo da se prijave. Paralelno se u Fondu radi na formiranju organizovane mreže davalaca pogodnosti, društveno odgovornih kompanija, javnih institucija i privrednih subjekata koji su prihvatili preporuku Vlade Srbije i ponudili dodatne pogodnosti za korisnike Penzionerskih kartica.
Do sada je potpisano 134 sporazuma, među kojima su kompanije DIS, Tehnomanija, Cepter i brojne privatne firme različitih delatnosti, kao što su sportski centri, institucije kulture, trgovine, turističke agencije i sl. U narednom periodu očekuje se potpisivanje više od 100 pripremljenih sporazuma (NIS, Apotekarska ustanova „Beograd“, brojne apoteke, medicinske ustanove, banke), dok su sa još nekoliko stotina prijavljenih firmi pregovori i dalje u toku.
Kada se sagleda delatnost firmi i istitucija koje iskazuju zainteresovanost da se uključe i podrže projekat Penzionerske kartice, ohrabruje činjenica da se u celoj Srbiji javljaju firme koje su kompatibilne iskazanim željama penzionera. Naime, pitali smo penzionere na kojim proizvodima su im najbitniji popusti, šta im je najpotrebnije, i pretežno su navodili popuste na lekove i hranu, prehrambene proizvode i kućnu hemiju, ali i tehničku robu, usluge institucija kulture, sportske aktivnosti i sl.
Penzionerske kartice nove generacije su izuzetno važan projekat u kome su ujedinjeni interesi korisnika, odnosno penzionera, koji će dobiti mogućnost plaćanja roba i usluga uz vrlo velike popuste i dodatne pogodnosti, zatim firmi koje obezbeđuju pogodnosti, jer će time pojačati korpus svojih potrošača i promet, kao i Fonda PIO i države, koji na ovaj način direktno obezbeđuju poboljšanje standarda i kvaliteta života najstarije populacije.
Da podsetimo, pravo na izdavanje i korišćenje personalizovane Penzionerske kartice nove generacije koju izdaje Republički fond PIO ostvaruju svi penzioneri RF PIO, korisnici novčanih naknada, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223 i 225 Zakona o PIO, korisnici privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju iz čl. 223 i 225 ovog zakona i invalidna deca – korisnici privremene naknade preko Fonda PIO.
Ne postoji vremenski rok za prijavljivanje za penzionersku karticu i korisnici penzija to mogu učiniti u svakom trenutku. Penzionerska kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva koji se može uputiti elektronski na zvaničnom sajtu Fonda www.pio.rs ili u organizacionoj jedinici Fonda. Zahtev se podnosi lično ili preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Izdavanje Penzionerske kartice je besplatno i ne plaća se njeno održavanje.
Penzionerska kartica glasi na ime korisnika prava i služi za dokazivanje statusa korisnika u svakoj situaciji kada je potrebno, a pored toga, kartica omogućava korisniku i ostvarivanje određenih pogodnosti – popusta, poklona i ostalih benefita.
Prilikom svake kupovine na ovaj način korisniku kartice Fond će dodeljivati bodove koje kasnije može iskoristiti za ostvarivanje dodatnih povoljnosti u javnim ustanovama.
Svi korisnici koji su se prijavili za karticu dobiće poziv da dođu u Fond kada njihova kartica bude urađena, jer je moraju lično preuzeti. Korisnicima je obezbeđeno brzo i maksimalno pojednostavljeno prijavljivanje, ali je neophodno da se kartica preuzme lično kako bi korisnik potpisao saglasnost za obradu podataka koju će raditi isključivo Fond, radi dodeljivanja bodova po ostvarenoj potrošnji za dodatne benefite.
Kartica će početi da se koristi 1. oktobra ove godine, a do tada će Fond potpisati sporazume sa društveno odgovornim pravnim subjektima i pripremiti softversku podršku za rad aplikacije preko koje će korisnici u svakom momentu imati pregled pogodnosti koje im se nude u svakoj branši i na bilo kojoj lokaciji u Srbiji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eight + eighteen =