POZITIVAN IZVEŠTAJ DRI O ZAVRŠNOM RAČUNU FONDA

Državna revizorska institucija je i ove godine, nakon sprovedene revizije završnog računa, objavila pozitivan Izveštaj o reviziji Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu.

Nakon revizije Završnog računa Fonda Državna revizorska institucija je dala mišljenje da su finansijski izveštaji Fonda pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i ostalim propisima koji se odnose na finansijsko poslovanje korisnika budžetskih sredstava, korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova.

To znači da u izveštaju koji je Državna revizorska institucija dala za 2022. godinu nisu utvrđene nepravilnosti, i, u skladu s tim, DRI je dala preporuke za dalje postupanje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen − thirteen =