Preventivno održavanje voznog parka jedan od prioriteta JKP „Gradska čistoća“

JKP „Gradska čistoća“ već četri godine intezivno radi na obnovi i modernizaciji
voznog parka preduzeća. Stara i dotrajala vozila i mehanizacija su zamenjeni novim
kamionima i mašinama za rad, a kako bi ona što duže trajala, prethodne godine izuzetna
pažnja je posvećena implementaciji preventivnih održavanja vozila i unapređenju
profesionalnog kapaciteta zaposlenih kroz stručne obuke i edukacije.
U odnosu na 2021. godinu kada je urađeno 5.449 preventivnih održavanja vozila, u 2022. je
taj broj drastično povećan na 41.086 pregleda. Praksom preventive se bitno uticalo i na
povećan stepen ispravnosti vozila i to na dnevnom nivou.
JKP „Gradska čistoća“ u narednom periodu planira da kroz Sektor održavanja uz najniže
troškove, podigne na maksimalan stepen isprvnost voznog parka, jer je ulaganje u
preventivu najekonomičnije na duge staze. Planira se i unapređenje postojećih i uvođenje
i usvajanje novih tehnologija u oblasti održavanja vozila i njihova primena u praksi, a u
cilju unapređenja kvaliteta i porasta produktivnosti. Kontinuirani i kvalitetno
obavljani poslovi u Sektoru održavanja daju ogromnu podršku Sektoru operative i
Sektoru deponovanja i reciklaže komunalnog otpada u cilju što kvalitetnijeg obavljanja
osnovne delatnosti preduzeća.

Tokom 2022. godine registrovano je 51 novo vozilo, u šta spada i još jedan nov čamac za
potrebe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine koji ima značajnu ulogu u
akcijama suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca na vodenim površinama i rečnim
tokovima u Beogradu, a nabavljeno je i novo vozilo za pražnjenje i odvoz fekalnih
materija.
Pored svojih redovnih aktivnosti koje Sektor operative obavlja ažurno i svakodnevno,
ovaj sektor je pored reagovanja na zahteve upućene elektronskom i klasičnom poštom
reagovao i na blizu 900 zahteva upućenih JKP „Gradska čistoća“ putem društvenih
mreža. Iako je većina zahteva zapravo van nadležnosti preduzeća jer se radilo o
površinama koje „Čistoća“ ne obuhvata, na molbe sugrađana koji nisu znali kome više da
se obrate, izašlo se 103 puta te su rešeni alarmantni problemi u beogradskim
parkićima, na zelenim površinama i u blizini medicinskih institucija. Na ovaj način
podižmo ne samo poverenje sugrađana, već i ugled preduzeća koje važi za jedno od
najefikasnijih.
Ugledni ekonomski magazin BIZNIS.RS proglasio je JKP „Gradska čistoća“ za najbolje
JKP iz oblasti rukovođenja otpadom u 2022. godini.

JKP GRADSKA ČISTOĆA / GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eight − six =