Radni sastanak sa predstavnicima holandskog penzijskog fonda

27. 6. 2023. U Direkciji Fonda PIO u Beogradu, ovih dana je održan radni sastanak sa predstavnicima penzijskog fonda Holandije (Sociale Verzekeringsbank). Povod za dolazak u Srbiju i radni sastanak bila je anketa koju holandski penzijski fond sprovodi sa svojim korisnicima koji primaju penziju van teritorije Holandije.

Anketa se sprovodi periodično, na svakih nekoliko godina, a ovog puta je u Srbiji sprovedena od 19. do 23. juna, kod ukupno 50 korisnika u 12 gradova na teritoriji Srbije. Cilj ankete je da se proveri u kakvim uslovima žive korisnici penzije, a pored toga se prikupljaju informacije i o prihodima članova porodice, tj. članova domaćinstva. Na osnovu svih prikupljenih informacija se utvrđuje da li je korisnicima potrebna dodatna finansijska pomoć, i u zavisnosti od toga iznos penzije može da se ažurira, odnosno može da se poveća ili smanji.

Nakon sprovedene ankete, u Beogradu je sa predstavnicima penzijskog fonda Holandije održan radni sastanak, na kome su učestvovali i predstavnici RF PIO iz Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima iz Direkcije Fonda i Pokrajinskog fonda, kao i predstavnica Zavoda za socijalno osiguranje.

Na sastanku se razgovaralo o spornim pitanjima i razmenjene su informacije i urgencije o predmetima koji su u toku, a koji još nisu okončani. Važno je reći i da je ponovo pokrenuta inicijativa za zaključenje novog sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Holandije, što je bilo odloženo zbog epidemije korona virusa, kao i za izradu novih dvojezičnih obrazaca za vezu, kako bi se zamenili sadašnji koji su zastareli.

Inače, holandski fond za penzijsko osiguranje vrši isplatu penzija za oko 1.800 korisnika koji žive u Srbiji, a tokom 2022. godine je za ove namene isplaćeno više od devet miliona evra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 4 =