SAOPŠTENjE ZA JAVNOST: Banka Poštanska štedionica uspešno pripojila MTS banku

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd uspešno je izvršila proces pripajanja MTS banke a.d. Beograd zaključno sa današnjim danom. Time je finalizovan vrlo intenzivan i zahtevan proces formalno-pravnog, regulatornog i tehničkog usklađivanja rada obe banke.

Od danas, svi klijenti MTS banke mogu neometano da nastave da koriste sve proizvode i usluge koje su imali u toj banci, uz dodatne benefite koje će imati korišćenjem usluga Banke Poštanska štedionica.

Završetkom ovog procesa nastala je jedinstvena banka koja će u narednom periodu umeti da u sinergijskom spoju iskoristi komparativne prednosti koje je svaka banka pojedinačno nosila sa sobom – Banka Poštanska štedionica najrazvijeniju mrežu ekspozitura širom naše zemlje i najveću klijentsku bazu, a MTS banka moderne digitalne servise. Na ovaj način, stvorena je jaka i stabilna državna finansijska institucija koja će biti u prilici da odgovori zahtevima i digitalno najzahtevnijih klijenata uz očuvanje svoje tradicionalne baze. Time banka sa jasno artikulisanim državnim interesom zaokružuje proces ove integracije na zadovoljstvo pre svega njenih sadašnjih i budućih klijenata, nadležnih državnih institucija i regulatora.

 

Banka Poštanska štedionica / Glas Nacije

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five + seven =