Savetodavni dani sa Austrijom

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 12. aprila 2023. godine u Ćupriji, od 9 do 16.00 časova (prostorije filijale Fonda u Ćupriji, Trg slobode1) i 13. aprila 2023. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije u ulici Pariska broj 9, Beograd-Stari grad).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Zavoda za penzijsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.

Svi zainteresovani su u obavezi da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska trebalo bi da ponesu svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

18 − fourteen =