Savetodavni dani sa Nemačkom

11. 9. 2023. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održavaju 26. septembra 2023. godine u Novom Sadu, od 9 do 16.00 časova (prostorije Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, Žitni trg 3), i 27. i 28. septembra 2023. godine u Beogradu, u sredu od 9 do 17.00 i u četvrtak od 9 do 13 časova (Pariska 9).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke.

Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.

Prilikom dolaska poneti lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − 11 =