Susreti direktora fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje

22. 9. 2023. Tradicionalni 13. Susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru SFRJ održani su ove godine Bečićima u Crnoj Gori od 20. do 22. septembra.

Sastanak direktora nosilaca obaveznog penzijskog osiguranja tematski je bio fokusiran na međusobno upoznavanje sa izmenama u zakonima kojima je regulisana materija penzijskog i invalidskog osiguranja, praćenje promena u okruženju i rešavanje aktuelnih pitanja. Osnovne teme sastanka bile su “Nastanak i reforma penzijskog sistema sa osvrtom na uslove za starosnu penziju – ko radi najduže, a ko najkraće u regionu”, “Prednosti i nedostaci drugog stuba penzijskog sistema” i “Naplata potraživanja prema odštetnim zahtevima i preračun penzija primenom međunarodnih ugovora.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × 3 =