Uslovi za starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2023. godini

U skladu sa Zakonom o PIO, od 1. januara 2023. godine primenjivaće se novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene i za prevremenu starosnu penziju za sve osiguranike.
U 2023. godini granica za odlazak u starosnu penziju za žene se pomera za dva meseca, tako da će uslov biti 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Za preveremenu starosnu penziju granice se pomeraju u 2023. godini i za žene i za muškarce osiguranike. Sa 40 godina staža osiguranja muškarci stiču uslov za prevremenu starosnu penziju sa 60 godina života, a žene sa 59 godina i 6 meseci života.
Ukoliko osiguranik želi da ide u penziju prema uslovima koji važe u 2022. godini, a zahtev za penziju podnosi na šalteru organizacione jedinice Fonda, poslednji rok za podnošenje zahteva je petak, 30. decembar što znači da je potrebno da raskine radni odnos najkasnije sa 30. decembrom. Ukoliko osiguranik podnosi zahtev za ostvarivanje prava na penziju poštom preporučeno ili elektronski preko e-šaltera zahtev može podneti i 31. decembra i u tom slučaju je poslednji rok za prestanak radnog odnosa 30. decembar.
Na zahteve koji se podnesu u 2023. godini primenjivaće se uslovi koji važe za tu godinu.

PIO FOND/ GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen − 9 =