Usvojen novi strateški plan i program rada fonda

Upravni odbor Republičkog fonda PIO, na sednici održanoj 29. februara 2024. godine, usvojio je Strateški plan RF PIO za period od 2024. do 2026. godine, i doneo Program rada Fonda za 2024. godinu.

  • Strateški plan za naredni trogodišnji period baziran je na opredeljenju Fonda za dalju tehnološku modernizaciju i podizanje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima, približavanje Fonda svojim osiguranicima i korisnicima, postizanje optimalne ažurnosti u radu, moderniji način čuvanja arhivske građe i unapređenja u upravljanju ljudskim resursima – rekla je prilikom obrazlaganja Jelica Timotijević, direktorka Sektora za odnose s javnošću Fonda PIO.

Značajno poglavlje u novom Strateškom planu, kako je navela,  posvećeno je unapređenju poslovanja primenom savremenih informatičkih rešenja, unapređenjem postojećih i razvijanjem novih e-usluga, pojednostavljivanjem mehanizama komunikacije sa korisnicima i redizajnom poslovnih procesa. Fond, kao institucija koja obavlja vrlo značajnu delatnost i na koju su usmereni praktično svi građani Srbije, mora da ima strateški dokument u kome su sadržani i jasno definisani strateški ciljevi i operativne aktivnosti, kao osnovni orijentiri za rad i dalji razvoj sistema.

Kada je reč o Programu rada Fonda za 2024. godinu, on je donet u skladu sa Zakonom o PIO, Statutom i drugim opštim aktima Fonda i sadrži pregled aktivnosti koje će doprineti ostvarenju strateških ciljeva Fonda.

U uvodnom izlaganju, zamenik direktora RF PIO dr Aleksandar Milošević, podsetio je da su za izvršenje Zakonom utvrđenih nadležnosti, Finansijskim planom Fonda za 2024. godinu predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.077,73 milijarde dinara, od čega je za prava iz PIO planirano 1.056,71 milijarda dinara, odnosno 98,05 odsto, dok planirani rashodi za zaposlene u 2024. godini čine 0,48 procenata ukupnih rashoda i izdataka Fonda. 

  • Program rada Fonda u 2024. godini obuhvata pregled aktivnosti koje će u ovoj godini doprineti unapređenju usluga koje Fond pruža korisnicima i osiguranicima, odnosno unapređenje ažurnosti u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, unapređenje tehničko-tehnološke podrške osnovnoj delatnosti, zatim upravljanje ljudskim resursima, kao i kvalitetna radna sredina i opremljenost radnih mesta – naveo je dr Aleksandar Milošević.

Kako je istakao dr Milošević, programske aktivnosti su usklađene sa politikama koje Fond, kao odgovorna organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, kontinuirano sprovodi u svom poslovanju i kojima se ostvaruje nadzor i unapređenje poslovnih procesa i usklađen je sa postojećim okolnostima i realnim mogućnostima Fonda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × one =