Od 2013. godine NIS na ime dividende isplatio više od 59 milijardi dinara

Akcionarima će na ime dividende biti isplaćeno 1.001.190.856 dinara

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na danas održanoj XIII redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Na osnovu ove Odluke NIS će akcionarima na ime dividende isplatiti 1.001.190.856 dinara. Ovo je deveta godina zaredom u kojoj će NIS isplatiti dividendu akcionarima. Do sada je na ime dividende od 2013. godine isplaćeno više od 59 milijardi dinara, navodi se u saopštenju kompanije.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 19. jun 2021. godine, odnosno na Dan akcionara XIII redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad.

Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja, Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za period od 3 godine (2021 – 2023) izabrano je društvo “PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd”.

Na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani:
– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD “Gasprom njeft”,
– Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,
– Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD “Gasprom njeft”,
– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD “Gasprom njeft”,
– Pavel Oderov, zamenik generalnog direktora za spoljnotrgovinsko poslovanje JAD “Gasprom njeft”,
– Dmitrij Šepeljski, načelnik Departmana za koordinaciju prodaje naftnih derivata JAD “Gasprom njeft”,
– Danica Drašković,
– Dejan Radenković,
– Dragutin Matanović.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Aleksandar Čepurin i Olga Visocka.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Zoran Grujičić, dok su za članove tog Odbora imenovani Dragan Bračika i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD “Gasprom njeft”.

Izvor: B92

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × 2 =